A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

Dan: 23. travnja 2020.

Page 1/1