A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.