A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MOLITVE, NASLOVNICA

Molitva dragoj Gospi Ilačkoj

Na koljena padam pred Tobom
Na koljena padam pred Tobom, Djevice Marijo  kraljice nebeska i diko zemaljska. Tebi je dragi Bog odabrao odvijeka Majkom Sina Svoga i uznio Te je na nebu čašću velikom: okrunio Te je , da budeš Kraljicom svetaca i anđela nebeskih, a i ovu Ti je veliku milost obećao, da će uslišati onoga, koga Ti budeš zagovarala. Ti si, Marijo, na nebu najljepši zemaljski cvijet i najvrijednija je molba Tvoja pred Presvetim Trojstvom. Zato ti se klanjaju svi dusi nebeski, zato Te zazivaju narodi kršćanski. Tebi u slavu dižu se crkve i oltari, Tebe blagosivaju pjesme i molitva ljudska.
I ova sveta crkva Tebi je, draga Gospo, na čast sazidana, odavde je hiljade hodočasnika Tebe u pomoć zazivalo, ovdje si mnogima svoju milost pokazala. Na ovo sveto mjesto ja sam došao, da se poklonim Tebi, Djevice moguća i da preda Te iznesem svoje potrebe. Za jedno Te, sveta Bogorodice, najviše molim: isprosi mi milost od Boga, da prema nauci svete vjere katoličke mogu živjeti i umrijeti, a poslije smrti spasiti dušu svoju. Ti vidiš, Majko ljubezniva, još mnogo želja i molba u srcu mojem, sve ih zagovori kod Sinka svoga, ako su one korisne za spasenje duše moje.
Kajem se od srca za sve grijehe života svoga i danas odabirem Tebe, Gospo Ilačka, svojom zaštitnicom. Primi me, Majko, u svoje štitništvo i preporuči moje molitve Sinu svome, da ih on blagoslovi svetom milošću svojom. Pomozi me, draga Gospo Ilačka, u svim potrebama mojim, i na meni pokaži, da si uvijek na pomoći onima, koji štuju i ljube Tebe i Isusa Sina Tvoga. Amen.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE