Pon. ruj 21st, 2020
molitva časoslova

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Aleluja)

 

Himan

Stala plačuć tužna Mati,
Gledala je kako pati
Sin joj na križ uzdignut.

Dušom njenom razboljenom,
Rastuženom, ražaljenom
Prolazio mač je ljut.

O koliko ucviljena
Bješe ona uzvišena
Majka Sina jedinog.

Bol bolova sve to ljući
Blaga Majka gledajući
Muke slavnog Čeda svog.

Koji čovjek ne bi plak’o
Majku Božju videć tako
U tjeskobi tolikoj?

Tko protužit neće s čistom,
Kada vidi gdje za Kristom
Razdire se srce njoj?

Zarad grijeha svoga puka
Gleda njega usred muka
I gdje bičem bijen bî.

Gleda svoga milog Sina,
Ostavljenog sred gorčina,
Gdje se s dušom podijeli.

Vrelo milja, slatka Mati,
Bol mi gorku osjećati
Daj, da s tobom procvilim.

Neka ljubav srca moga
Gori sveđ za Krista Boga,
Da mu u svem omilim.

Neka dođu i na mene
Patnje za me podnesene
Sina tvoga ranjenog.

Daj mi s tobom suze livat
Raspetoga oplakivat,
Dok na svijetu budem ja.

U tvom društvu uz križ stati
S tobom jade jadovati
Želja mi je jedina.

Kada dođu smrtni časi,
Kriste, Bože, nek me spasi
Majke tvoje zagovor.

Kad mi zemlja tijelo primi,
Dušu onda uzmi ti mi
U nebeski blažen dvor.

Psalmodija

 

Antifona 1Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom (Aleluja).

 

Obradovah se kad mi rekoše: *
»Hajdemo u Dom Gospodnji!« †
Eto, noge nam već stoje *
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani *
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja, †
po Zakonu Izraelovu, *
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice, *
stolice doma Davidova.

Molite za mir Jeruzalemov! *
Blago onima koji tebe ljube!
Neka bude mir u zidinama tvojim *
i pokoj u tvojim palačama!

Radi braće i prijatelja svojih *
klicat ću: »Mir tebi! «
Radi Doma Gospodina, Boga našega, *
za sreću tvoju ja ću moliti.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom (Aleluja).

 

 

Antifona 2Evo službenice Gospodnje: Neka mi bude po riječi tvojoj (Aleluja).

 

Ako Gospodin kuće ne gradi, *
uzalud se muče graditelji.
Ako Gospodin grada ne čuva, *
uzalud stražar bdi.

Uzalud vam je ustat prije zore *
i dugo u noć sjediti,
vi što jedete kruh muke: *
miljenicima svojim u snu on daje.

Evo: sinovi su Gospodnji dar, *
plod utrobe njegova je nagrada.
Strelica u ruci ratnika – *
to su sinovi mladosti.

Blago čovjeku koji njima napuni tobolac, †
neće se postidjeti *
kad se preo bude s dušmanom na vratima.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Evo službenice Gospodnje: Neka mi bude po riječi tvojoj (Aleluja).

 

 

Antifona 3Blagoslovljena ti medu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje (Aleluja).

Hvalospjev (Ef 1, 3-10). Bog Spasitelj

Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.

Tako: u njemu nas sebi izabra †
prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim:
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome †
u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupâ *
po bogatstvu njegove milosti.

Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem.

Obznanivši nam otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremenâ:
uglaviti u Kristu *
sve – na nebesima i na zemlji.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Blagoslovljena ti medu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje (Aleluja).

 

 

 

ČITANJE Gal 4, 4-5

Kad dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi rođen, Zakonu podložan da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo.

 

Otpjev

R. Zdravo, Marijo, milosti puna; * Gospodin s tobom.
Zdravo, Marijo, milosti puna; Gospodin s tobom.

O. Blagoslovljena ti medu ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Zdravo …

 

 

Evanđeoski hvalospjev – Veliča

Ant. Blago tebi, Marijo, jer si povjerovala: na tebi će se ispuniti ono što o tebi reče Gospodin ( Aleluja).

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Blago tebi, Marijo, jer si povjerovala: na tebi će se ispuniti ono što o tebi reče Gospodin ( Aleluja).

 

 

PROŠNJE

Boga Oca svemogućega hvalom velikom uzveličajmo, jer je on htio da Mariju, Majku Sina njegova, sva pokoljenja slave i ponizno ga zamolimo:

R. Nek milosti puna nas zagovara.

Mariju si majkom milosrđa i dobrote učinio: daj svima koji se nalaze u opasnostima da osjete njezinu majčinsku ljubav. R.

Htio si da Marija bude majkom u domu Isusovu i Josipovu:
njezinim zagovorom daj da sve majke u obiteljima promiču ljubav i svetost. R.

Mariju si podno križa ojačao a o uskrsnuću svoga Sina radošću ispunio: nevoljnike utješi i vazda im nadu učvršćuj. R.

Marija je tvojoj riječi bila poslušna i tvojom je snagom bila vjerna službenica tvoja: njezinim zagovorom i nas učini slugama i učenicima svoga Sina. R.

Mariju si na nebu okrunio za kraljicu: daj da se pokojni u kraljevstvu tvome zauvijek raduju sa svetima tvojim. R.

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji.

Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim;
i ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

 

 

MOLITVA

Bože, ti si htio da uz tvoga Sina, na križ podignuta, stoji Majka supatnica. Daj Crkvi svojoj da zajedno s njome bude dionica Kristovih muka te zavrijedi udio u njegovu uskrsnuću. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

By admin

A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

error: Content is protected !!