A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MOLITVE, NASLOVNICA

Molitva koju je svaki dan molio mladi Karol Wojtyla

„ Duše Sveti, molim Te za dar mudrosti kako bih što bolje upoznao Tebe i Tvoja božanska savršenstva, za dar razumijevanja koji će jasno razaznati duh otajstava svete vjere, za dar savjeta da mogu živjeti u skladu s načelima vjere, za dar znanja da mogu potražiti savjet u Tebi i da ga uvijek mogu naći u Tebi, za dar čvrstoće da me nikada strah i zemaljske preokupacije ne bi odvojili od Tebe, za dar pobožnosti da uvijek mogu služiti Tvome Veličanstvu sa sinovskom ljubavlju, za dar straha Gospodnjeg da strepim od grijeha, koji Te vrijeđa, Bože moj“.

Molitva se duboko urezala u svakodnevni  molitveni život mladog Karola

 

Kasnije će Ivan Pavao II. reći: “Ova je molitva rezultirala pola stoljeća kasnije u enciklici o Duhu Svetom, „ Dominum et Vivificantem”.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: