I.JUTARNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV-I.JUTARNJA-PONEDJELJAK-XXXI.T.K.C.G -02.11.2020

molitva časoslova

molimo časoslov

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 
Ant. Poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

    Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
        obasjao nas licem svojim,
    da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
        svi puci tvoje spasenje!

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Nek se vesele i kliču narodi, †
        jer sudiš pucima pravedno *
        i narode vodiš na zemlji.

    Neka te slave narodi, Bože, *
        svi narodi neka te slave!
    Zemlja plodom urodila! *
        Bog nas blagoslovio, Bog naš!
    Bog nas blagoslovio! *
        Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.     Amen.

Ant. Poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!

 

HIMAN

O nado naša, cjelove,
Naš Spase, Kriste uskrsli,
U smrtnoj boli nemiloj
Kud oči tad da upremo?

I ti si smrt iskusio,
Led koplja, biće bezdušne,
Blag glavu si naklonio,
Duh Ocu s drva predao.

Sve boli naše najljuće
Ko jaganjac si ponio.
Sad znamo što je supatnja –
I uskrsnuće čekamo.

Na križu ruke šireći
U ranu srca prihvaćaš
Sve teškom boli shrvane
U času smrti tjeskobne.

Ko pobjednik si ustao
I vrata pakla srušio:
Nas žalosne sad pridigni,
Po smrti sve nas proslavi.

I braća naša premila,
Što mirno u snu snivaju,
Nek vječni život dobiju
Da tebe mogu slaviti. Amen.

 

PSALMODIJA

 

Ant.1. Nek se obraduju kosti satrvene.

 

 

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, *
po velikom smilovanju
izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice, *
od grijeha me mojeg oèisti!

Bezakonje svoje priznajem, *
grijeh je moj svagda preda mnom.
Tebi, samom tebi ja sam zgriješio *
i učinio što je zlo pred tobom:
pravedan da budeš prema svojim riječima *
i bez prijekora kada te sudili budu.

Evo, grešan sam već rođen, *
u grijehu me zače majka moja.
Evo, ti ljubiš srce iskreno, *
u dubini duše učiš me mudrosti.

Poškropi me izopom da se očistim, *
operi me, i bit ću bjelji od snijega!
Objavi mi radost i veselje, *
nek se obraduju kosti satrvene!

Odvrati lice od grijeha mojih, *
izbriši svu moju krivicu!
Čisto srce stvori mi, Bože, *
i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega *
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
Vrati mi radost svoga spasenja *
i učvrsti me duhom spremnim!

Učit ću bezakonike tvojim stazama, *
i grešnici tebi će se obraćati.
Oslobodi me od krvi prolivene, †
Bože, Bože spasitelju moj! *
Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

Otvori, Gospodine, usne moje, *
i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
Žrtve ti se ne mile, *
kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
Žrtva Bogu duh je raskajan, *
srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

U svojoj dobroti milostiv budi Sionu, *
i opet sagradi jeruzalemske zidine!
Tada će ti biti mile žrtve pravedne, †
prinosi i paljenice, *
i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

 

Ant. Nek se obraduju kosti satrvene.

 

Ant. 2. Od vrata paklenih izbavi, Gospodine, dušu moju.

 

    Govorio sam: U polovici dana svojih *
        ja moram otići.
    Na vratima Podzemlja mjesto mi je dano *
        za ostatak mojih ljeta.
    Govorio sam: Vidjet više neću Gospodina *
        na zemlji živih,
    vidjet više neću nikoga *
        od stanovnika ovog svijeta.

    Stan je moj razvrgnut, bačen daleko, *
        kao šator pastirski;
    poput tkalca moj si život namotao*
        da bi me otkinuo od osnove.
    Od jutra do noći skončat ćeš me, *
        vičem sve do jutra;
    kao što lav mrska kosti moje, *
        od jutra do noći skončat ćeš me.
    Poput laste ja pijučem, *
        zapomažem kao golubica,
    uzgor mi se okreću oči, *
        zauzmi se, jamči za me.

    Ti si spasio dušu moju od jame uništenja, *
        za leđa si bacio sve moje grijehe.
    Jer Podzemlje ne slavi tebe, *
        ne hvali te Smrt;
    oni koji padnu u rupu *
        u tvoju se vjernost više ne uzdaju.
    Živi, živi, jedino on te slavi kao ja danas, *
        otac naučava sinovima tvoju vjernost.
    U pomoć mi, Gospodine, priteci, *
        i mi ćemo pjevati uz harfe
    sve dane svojega života *
        pred Hramom Gospodnjim.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Od vrata paklenih izbavi, Gospodine, dušu moju.

 

Ant. 3. Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg.

 

Hvali, dušo moja, Gospodina! †
  Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg, *
  dok me bude, Bogu svom ću pjevati.

Ne uzdajte se u knezove, *
  u čovjeka od kog nema spasenja!
Iziđe li duh iz njega, †  
  u zemlju svoju on se vraća, *
  i toga trena propadaju sve misli njegove.

Blago onom kome je pomoćnik Bog Jakovljev, *
  kome je ufanje u Gospodinu, Bogu njegovu,
koji stvori nebo i zemlju, *
  more i sve što je u njima;
koji ostaje vjeran dovijeka, †  
  potlačenima vraća pravicu, *
  a gladnima kruh daje.

Gospodin oslobađa sužnje, *
  Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute, *
  Gospodin ljubi pravedne.
Gospodin štiti pridošlice, †
  sirote i udovice podupire, *
  a grešnicima mrsi putove.

Gospodin će kraljevati dovijeka, *
  tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Ant. Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg.

 

KRATKO ČITANJE   1 Sol 4, 14

Ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.

 

KRATKI OTPJEV

R. Veličam te, Gospodine, * jer si me izbavio. Veličam.
O. Okrenuo si plač moj u veselje. * Jer si me izbavio. Slava Ocu. Veličam.

 

EVANĐEOSKI HVALOSPIJEV

Ant. Ja sam uskrsnuće i život; koji vjeruje u mene, živjet će ako i umre. I nijedan koji živi i vjeruje u me, neće umrijeti dovijeka.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Ja sam uskrsnuće i život; koji vjeruje u mene, živjet će ako i umre. I nijedan koji živi i vjeruje u me, neće umrijeti dovijeka.

 

 

MOLBENICA

Pomolimo se Bogu, Ocu svemogućemu, koji je uskrisio Isusa Krista od mrtvih i koji će oživjeti naša smrtna tjelesa:

Gospodine, oživi nas u Kristu.

Oče sveti, s tvojim smo Sinom po krštenju suukopani u smrt i suuskrsli na život, daj da hodimo u novom životu
-te kad umremo da s Kristom i živimo.

Dobri Oče, ti si nam dao živi kruh što siđe s neba da se vazda njime hranimo:
-daj nam posjedovati život vječni i uskrsnuti u posljednji dan.

Gospodine, Sina si svoga u smrtnoj borbi ojačao po anđelu svome:
-daj i nas u trenutku našeg prijelaza u vječnost blagom nadom utješi.

Tri si mladića izbavio iz peći ognjene:
-oslobodi duše pokojnika od muka koje podnose za svoje grijehe.

Bože živih i mrtvih, ti si Isusa od mrtvih uskrisio:
-uskrisi i pokojne te i nas s njima uvedi u vječnu slavu.

Oče naš…

 

 

MOLITVA

Bože, tvoj je Sin pobijedio smrt i prešao u nebo. Udijeli našoj pokojnoj braći (sestrama) I. i I., koji su nadvladali ovaj smrtni život, da navijeke gledaju tebe, svoga Stvoritelja i Otkupitelja. Po Gospodinu.

 

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: