NASLOVNICA, SLUŽBA ČITANJA

ČASOSLOV-SLUŽBA ČITANJA-ČETVRTAK-XXXII.T.K.C.G -12.11.2020

molitva časoslova

molimo časoslov

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 
Ant. Poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!

Dođite, kličimo Gospodinu, *
   uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
   kličimo mu u pjesmama!(Ant.).

Jer Gospodin je Bog velik, *
    Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
    njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
    i kopno koje načiniše ruke njegove:(Ant.).

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
    poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
    a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva(Ant.).

O da danas glas mu poslušate: †
    »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
    kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
    iskušavahu, premda vidješe djela moja. (Ant.).

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
    pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
    i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
    Nikad neće ući u moj počinak!«(Ant.).

Slava Ocu i Sinu *
     i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
     tako i sada i vazda *
     i u vijeke vjekova. (Ant.)

Ant. Poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!

 

HIMAN

Razbudi naše ufanje,
Proštenja svakog Izvore,
Ti umij srca prljava,
Operi ruke kaljave.

Ko tuđi svijetom lutamo,
Ko prognanici stupamo,
Za domovinom vapijuć.
O Vođo naš i Pastiru!


O Istino, o Ljubavi,
O Vrelo svake radosti!
O blago oku sretnomu
Što tebe motri u nebu !


U poslu našem dnevnome
Ti srca k sebi uzdigni,
Da s tobom svi jednodušni
Za dobro spremni budemo.


Gospodstvo, slava, hvala, čast
Sa Ocem Sinu višnjemu
I s njima Duhu Svetomu
Nek bude sad i uvijeke. Amen

PSALMODIJA

 

Ant. 1 . Mišica im njihova ne donese pobjedu, već desnica tvoja i tvoja mišica.


Bože, ušima svojim slušasmo, “”
očevi nam pripovijedahu naši,
o djelu koje si izveo u danima njihovim – “”
u danima davnim.
Rukom si svojom izagnao pogane,
a njih posadio, “”
iskorijenio narode, a njih raširio. –


Mačem svojim oni zemlju ne zauzeše, ..
niti im mišica njihova donese pobjedu,
već desnica tvoja i tvoja mišica. ”
i lice tvoje milosno, jer si ih ljubio.


Tko moj Kralju i Bože moj ,
ti si dao pobjede Jakovu.
Po tebi dušmane svoje odbismo,

u tvome imenu zgazismo one ..
koji se na nas digoše.
U svoj se luk nisam pouzdavao,
nit me mač moj spasavao.
Nego tL ti si nas spasio od dušmana,
ti si postidio one koji nas mrze.
Dičili smo se Bogom u svako doba ..
i tvoje ime slavili svagda.


Ant. Mišica im njihova ne donese pobjedu, već desnica tvoja i tvoja mišica.Ant. 2. Gospodin neće odvratiti lice od vas ako se vi obratite njemu.


A sad si nas odbacio i posramio nas,
i više ne izlaziš, Bože, sa četama našim.
Pustio si da pred dušmanima uzmaknemo, ..
i opljačkaše nas mrzitelji naši.
Dao si nas ko ovce na klanje, ..
i rasuo nas medu neznabošce.
U bescjenje si puk svoj prodao ..
i obogatio se nisi prodajom.
Učinio si nas ruglom susjedima našim,
na podsmijeh i igračku onima oko nas.
Na porugu smo neznabošcima, ..
narodi kimaju glavom nad nama.
Svagda mi je sramota moja pred očima,
i stid mi lice pokriva
zbog pogrdne graje podrugljivaca, ..
zbog osvetljiva dušmana.


Ant. Gospodin neće odvratiti lice od vas ako se vi obratite njemu.

An t. 3 .
Probudi se, Gospodine, ne odbacuj nas dovijeka !


Sve nas to snađe iako te nismo zaboravili “”
niti povrijedili Saveza tvoga,
niti nam se srce odmetnulo od tebe,

niti nam je noga s tvoje skrenula staze,
kad si nas smrvio u boravištu šakalskom

i smrtnim nas zavio mrakom.
Da smo i zaboravili ime Boga našega,

da smo ruke k tuđem bogu podigli :
zar Bog toga ne bi saznao?

Ta
on poznaje tajne srdaca !
Ali zbog tebe ubijaju nas dan za danom,
i mi smo im ko ovce za klanje.
Preni se ! Sto spavaš, Gospodine?

Probudi se! Ne odbacuj nas dovijeka !
Zašto lice svoje sakrivaš, “”
zaboravljaš bijedu i nevolju našu?
Jer duša nam se u prah raspala,

trbuh nam se uza zemlju prilijepio.
Ustani, u pomoć nam priteci,

izbavi nas radi ljubavi svoje!


Ant. Probudi se, Gospodine, ne bdbacuj nas dovijeka !


R. Licem svojim obasjaj , Gospodine, slugu svoga.
O. l nauči me pravilima svojim

 

SLUŽBA ČITANJA

 

PRVO ČITANJE

 Iz Knjige proroka Daniela


Danielova molitva i viđenje


Prve godine Darija, sina Artakserksova, iz roda Medijaca, koji vladaše kraljevstvom kaldejskim, prve dakle godine njegova kraljevanja, ja, Daniel, istraživah u Pismima broj godina koje se – prema riječi koju Gospodin uputi proroku Jeremiji – imaju ispuniti nad ruševinama Jeruzalema: sedamdeset godina. Ja obratih svoje lice prema Gospodinu Bogu nastojeći moliti se i zaklinjati u postu, kostrijeti i pepelu. Ja se moljah Gospodinu, Bogu svome, priznavajući:»Prikloni uho svoje, Bože moj, i slušaj ! Otvori oči te pogledaj našu pustoš i grad koji se tvojim zove imenom ! Jer mi te ne molimo zbog svoje pravednosti, već zbog velikih smilovanja tvojih. Gospode, čuj ! Gospode, oprosti ! Gospode, poslušaj i čini ! Ne oklijevaj  zbog sebe, Bože moj , jer se tvoj im imenom zove grad tvoj i narod tvoj !«
Ja sam još govorio, moleći se i priznavaj ući grijehe svoje i grijehe svog naroda Izraela i usrdno zaklinj ući Gospodina, svoga Boga , za Svetu goru Boga svoga.
Dok sam dakle ja još govorio moleći se, onaj čovje
GabrieL koga vidj eh na početku viđenja, doletje u brzu letu, dotače me se u vrijeme večernjeg prinosa i pouči me : »Daniele, evo me : dođoh da te poučim. Od početka tvoj e molitve izišla je rij eč, i ja dođoh da ti je navij estim . Ti si miljenik. Pazi dobro na riječ, razumij
viđenje. Sedamdeset je sedmica određeno tvom narodu i tvom svetom gradu da se dokrajči opačina, da se stavi pečat grijehu, da se zadovolj i za bezakonj e, da se uvede vječna pravednost, da se stavi pečat viđenj u i prorocima, da se pomaže Sveti nad svetima.Znaj i razumij : Od časa kad izađe rij eč ‘Neka se vrate i
neka opet sagrade Jeruzalem’
pa do Kneza Pomazanika : sedam sedmica, a onda šezdeset i dvije sedmice, i bit će opet sagrađeni trg i opkop, i to u teško vrij eme.
A poslije šezdeset i dvije sedmice bit će Pomazanik pogublj en, ali ne za sebe. Narod jednog kneza koji će doći razorit će Grad i Svetište : svršetak im je u propasti, a do svršetka rat, i određena pustošenja.I sklopit će savez s mnogima za j ednu sedmicu : a u polovici sedmice prestat će žrtva i prinos : na vrhu Hrama bit će grozota pustoši sve do svršetka, dok se odre­đeno pustošenje ne obori na pustošnika.«


0TPJEV Bar 2, 1 6 ; Dn 9, 1 8 ; Ps 80, 20


R. Obazri se, Gospodine, iz svetoga svoga prebivališta i svrni misao na nas ; prikloni, Bože naš, uho i poslu­šaj ; ” otvori oči te pogledaj našu nevolj u !
O . Gospodine, Bože nad Vojskama, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas ! “ Otvori.

 

DRUGO ČITANJE

Iz Encikličkog pisma Crkvu Božju pape Pija XI.


Svoju je krv prolio za jedinstvo Crkve


Božja je Crkva tako divnim određenjem sačinjena da u punini vremena postane kao ogromna obitelj koja obuhvaća svekoliki ljudski rod. Znamo da je uz ostale
odlične znake po božanskoj volji označuje ekumensko jedinstvo.Krist Gospodin nije jedino apostolima povjerio službu koju je sam primio od Oca kad kaza:
Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji; idući dakle učite sve narode,
već je također nadasve htio da zbor apostola bude jedan, dvostruko spojen najužom vezom. Iznutra je vez ona vjera i ljubav koja je razlivena u našim srcima po Duhu Svetom, a izvana upravljanje jednoga svima jer je prvenstvo apostola predao Petru. Ono je vječno po­čelo i vidljiv temelj jedinstva. Da bi pak ono jedinstvo i sloga ustrajali zauvijek, Bog koji sve predviđa posvetio je jedinstvo kao znakom istovremeno svetošću i mučeništvom.Takva je čast zapala Jozafata, nadbiskupa Polocka, slavenskog istočnog obreda. Njega s pravom priznajemo
za odličnika, sjaj ili stup istočnih Slavena. Jedva da je netko drugi više osvjetlao njihovo ime ili bolje pridonio spasenju. On je njihov pastir i apostol; pogotovo
što je svoju krv prolio za jedinstvo svete Crkve. Štovi
še, osjećajući da. ga pokreće neko nebesko nukanje shvatio je da za ostvarenje svetog općeg jedinstva najviše može pripomoći time ako zadrži u jedinstvu opće Crkve istočni slavenski obred i bazilijansko us.trojstvo samostanskog života.Međutim, nastojao je prije svega oko povezanosti svojih sugrađana s Petrovom Stolicom. Odasvud je skupljao dokaze koji su bili vrijedni da promiču i potvrđuju tu povezanost. Posebno je razmatrao liturgijske knjige kojima se obično služe Istočnjaci i sami odijeljeni prema odredbama svetih Otaca. Primijenivši, dakle, tako pomnu pripravu započeo je djelo uspostave jedinstva.Takvom je istodobno snagom i ljupkošću i s takvim
uspjehom radio da su ga sami neprijatelji nazvali »otimač duša«.


0TPJEV !v 17 1 1 . 2 3 . 22
R. Reče Isus: Oče sveti! Sačuvaj ih u svom imenu  one koje si mi dao *”‘ da tako budu savršeno jedno, te svijet upozna da si me ti poslao.
O. Slavu koju si ti dao meni, ja dadoh njima. Da
tako.


MOLITVA
Gospodine, probudi u svojoj Crkvi Duha Svetoga, kojim je bio ispunjen sveti Jozafat te je dao život za svoje ovce; po njegovu zagovoru ojačaj i nas tim Duhom, da budemo spremni život položiti za braću. Po Gospodinu

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: