A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

NASLOVNICA, ŽIVOT CRKVE

Pročitajte knjigu Sv.Gemma Galgani

Sveta Gemma Galgani
U svijetu novoga poganstva, sada kada Sotona po svojim sinovima žanje takvu obilnu žetvu duša, kakve se ni sam nije nadao; sada kada i Nebesa dršću nad strahotom propasti tolikoga svijeta, kada i Majka u kamenu plače krvavim suzama nad uzalud prolivenom Krvlju svoga otkupiteljskog Sina, za tolike duše – sada je potrebna svijetu jedna nova dimenzija kršćanina.
Verbum | Sveta Gemma Galgani
On mora u sebi nositi elemente svih epoha, jer je dovitljivost đavoljeg zavođenja dostigla svoj vrhunac. Osim staleške čistoće duha i tijela, novi kršćanin mora imati i u sebi združiti kontemplativni i aktivni život, u punini sjedinjen u jednoj jedinoj riječi: žrtve; duše–žrtve, žrtve iz ljubavi: duše koja želi nasljedovati Krista u njegovom otkupiteljskom planu, to jest u potpunom predanju sebe kao žrtve, za spasenje svijeta, što je ujedno i najviši oblik ljubavi. Ovi heroji ljubavi posljednjih vremena žive ovdje, među nama i nije uvjet da budu zatvoreni iza samostanskih zidova. Jer duša koja se klanja, ispašta, prikazuje, zadovoljava i moli usred staleškog rada, odolijevajući svim zavodljivostima tijela i rastresenostima svijeta, može biti u svojoj gorljivosti i ljubavi sličnija Kristu, koji je i sam živio u svijetu, negoli mlaka duša iza dvostrukih rešetaka. Mjerilo je ljubav, a ne izvanjska forma. O koliko li je takvih duša danas potrebno svijetu da bi taj isti svijet postigao milosrđe. A kako ih je malo spremno na svagdašnju pokoru, odricanja, molitvu, djela milosrđa, mrtvenja i zadovoljštine za spasenje duša, obraćenje grješnika koji o tome ne žele ni čuti. Kako ih je malo spremno dati svoju žrtvu za pomoć pokojnicima, dušama u Čištilištu. Dao Bog i Majka Božja da ova knjiga potakne na čitatelje na djela u tom pogledu.
Mač Duha - Mihael Cukovečki – Sveta Gemma Galgani U... | Facebook
Ovo je knjiga o duši–žrtvi, knjiga o Gemmi Galgani; knjiga o životu Gemme Galgani, kratkom životu jedne mlade osobe, svetice i mističarke, koja je postigla puninu svog života u mističnim zanosima. U jednom mističnom zanosu reče joj Isus: »Kćeri moja, u Nebu ih ima vrlo malo tvoje dobi koji su sudjelovali u svim bolima moje Muke.« »Isus mi je rekao«, veli Gemma, »da će iskušati iskrenost moje ljubavi, te da li sam mu uistinu predala čitavo svoje biće. Zatim, da će znati na čemu je, kada moje srce bude izgledalo kao kamen i kada upadnem u suhoću, žalost i napasti; kada se moja sjetila pobune kao izgladnjele životinje; kada budem osjećala sklonost samo zlu, kada moj duh bude opsjedan zemaljskim užitcima, kad pamćenje bude neumorno prikazivalo sve ono što ne ću, sve što se protivi Bogu; kada mi bude odvratno sve što je nebesko, a moje srce bez ikakve utjehe.« »Đavli će, po mojem dopuštenju«, reče Isus, »neprestalno nastojati srušiti tvoju hrabrost, buditi u tebi zločinačke misli, neprestalno te i iznova strašiti. Snalazit će te nepravde i uvrede, jer ti nitko ne će vjerovati. Ne ćeš naći potpore ni s koje strane, pa ni kod poglavara, nego sa svih strana boli i veliku smetenost. Ono što te bude najviše boljelo jest, što će nebo postati za tebe čelično. Ja ću ti izgledati sama strogost. Pokušavat ćeš razmatrati, ali ćeš osjećati samo nemoć. Tražit ćeš me, a ne ćeš me naći. Mislit ćeš da te tjeram, da se udaljujem od tebe. Željet ćeš se sabrati, a bit ćeš stalno rastresena. Zvat ćeš u pomoć moju Majku, svece, ali nitko ne će imati srca za tebe. Mislit ćeš, da su te svi napustili. Sve će ti pobožnosti biti dosadne, bezosjećajne… Obavljat ćeš ih samo iz navike i mislit ćeš da gubiš vrijeme. Vjerovat ćeš, ali kao da ne vjeruješ. Ljubit ćeš kao da me ne ljubiš, jer se u to vrijeme ne ću dati osjetiti. Kao vrhunac, život će ti postati odvratan, a plašit ćeš se smrti. Ne ćeš čak moći ni plakati za utjehu.« »Na koncu mi Isus reče«, nastavlja Gemma, »da želi sa mnom postupati kako je s njim postupao nebeski Otac.« Tako je uslišana njena molitva: »Isuse, učini me sličnom sebi! Daj da i ja trpim! Ti si Čovjek bolova i ja želim biti kći bolova…«

PREUZMITE KNJIGU NA LINKU ISPOD-SVETA GEMMA GALGANI I PROČITAJTE

Mihael Cukovecki – Sveta Gemma Galgani

POGLEDAJTE VIDEO

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: