II.VEČERNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV-II VEČERNJA -PONEDJELJAK-XXXIII.T.K.C.G-16.11.2020

molitva časoslova

molimo časoslov

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

 

HIMAN

O Stvorče neba bezmjerni,
Što svijet od smetnje štiteći
Od voda vode rastavljaš,
Ko među svod im postavljaš.

Ti stalna daješ sjedišta
Nebeskim, zemnim vodama,
Da vlaga žegu ublaži
I žega zemlje ne cijepa.

U duše naše, Bože blag,
Ti trajnu milost ulijevaj,
Da novom varkom u zlo nas
Ne surva stari pakosnik.

Prosvijetli vjerom razum naš,
I sjaj nam njezin očuvaj,
Da ona varke rasprši,
Nje nigda laž ne potamni.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

 

PSALMODIJA

Ant. 1. Gospodin siromaha gleda.

    Gospodinu se utječem! †
        Zašto dakle govorite duši mojoj: *
        »Odleti u goru kao ptica!«

    Gle, bezbožnici već luk napeše, †
        za tetivu strijelu zapeše *
        da iz potaje ustrijele pravednika.
    Kad su temelji uzljuljani, *
        što da učini pravednik?

    Gospodin je u svom svetom Hramu, *
        Gospodin na nebeskom sjedi prijestolju.
    Oči njegove motre, *
        vjeđama proniče sinove ljudske.
    Gospodin proniče pravedna i nepravedna, *
        iz dna duše mrzi silnika.
    Na grešnike će izlit žeravu i sumpor, *
        vjetar ognjeni bit će dio njine sudbine.

    Pravedan je Gospodin i pravednost ljubi, *
        čestiti će gledat lice njegovo.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodin siromaha gleda.

Ant. 2. Blago čistima srcem: oni će Boga gledati.

    Gospodine, tko smije prebivati
        u šatoru tvome, *
        tko li stanovati na svetoj gori tvojoj?

    Onaj samo tko živi čestito, *
        koji čini pravicu,
    i istinu iz srca zbori, *
        i ne kleveće jezikom;
    koji bližnjem zla ne nanosi *
        i ne sramoti susjeda svoga;

    koji zlikovca prezire, *
        a poštuje one što se boje Gospodina;
    koji se zaklinje prijatelju, *
        a ne krši prisege,
    i ne daje novca na lihvu, *
        i ne prima mita protiv nedužna.

    Tko tako čini, *
        pokolebat se neće dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Blago čistima srcem: oni će Boga gledati.

Ant. 3. U Sinu svome izabra nas Bog za posinstvo.

    Blagoslovljen Bog i Otac, *
        Gospodina našega Isusa Krista,
    on koji nas blagoslovi
        svakim blagoslovom duhovnim *
        u nebesima, u Kristu.

    Tako: u njemu nas sebi izabra †
        prije postanka svijeta *
        da budemo sveti i neporočni pred njim;

    u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
        za sebe, po Isusu Kristu,
    prema dobrohotnosti svoje volje, *
        na hvalu Slave svoje milosti.

    Njome nas zamilova u Ljubljenome †
        u kome, njegovom krvlju, *
        imamo otkupljenje,
    otpuštenje prijestupa *
        po bogatstvu njegove milosti.

    Nju preobilno u nas uli *
        zajedno sa svom mudrošću
        i razumijevanjem,

    obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
        po dobrohotnom naumu svojem
    što ga prije u njemu zasnova *
        da se provede punina vremenâ:
    uglaviti u Kristu *
        sve – na nebesima i na zemlji.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. U Sinu svome izabra nas Bog za posinstvo.

 

KRATKO ČITANJE Kol 1, 9b-11

Bog nek vas ispuni spoznajom svoje volje u svoj mudrosti i shvaćanju duhovnome: da živite dostojno Gospodina i posve mu ugodite, plodni svakim dobrim djelom i rastući u spoznaji Božjoj; osnaženi svakom snagom, po sili Slave njegove, za svaku postojanost i strpljivost.
 

KRATKI OTPJEV

R. Iscijeli mi dušu, * jer tebi sagriješih. Iscijeli.
O. Zavapih: Gospodine, smiluj mi se. * Jer tebi sagriješih. Slava Ocu. Iscijeli.

   

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Veliča duša moja Gospodina jer pogleda na neznatnost moju.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.

    Amen.

Ant. Veliča duša moja Gospodina jer pogleda na neznatnost moju.

 
PROŠNJE

Bog je sa svojim narodom sklopio vječni savez i neprestano ga svojim blagoslovom obasiplje. Iskažimo mu zbog toga hvalu i pouzdanom se molitvom njemu utecimo:

     Blagoslovi, Gospodine, svoj narod.

Spasi, Gospodine, svoj narod
-i blagoslovi baštinu svoju.

U jedno saberi sve koji se diče kršćanskim imenom
-da svijet uzvjeruje u Krista, koga si poslao.

Milost svoju iskaži svim našim prijateljima i znancima
-da postanu ugodan Kristov miomiris.

Ljubav svoju iskaži umirućima
-i nek njihove oči vide spasenje tvoje.

Milosrdan se pokaži prema pokojnima
-pridruži ih svima koji u Kristu počivaju.

    Oče naš…
    

MOLITVA

Nek te, Gospodine, uzveliča ova naša služba. Radi našeg si se spasenja obazro na poniznost Djevice Marije: daj i nas privedi punini otkupljenja. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

 

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: