II.VEČERNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV-II VEČERNJA -ČETVRTAK-XXXIII.T.K.C.G-19.11.2020

molitva časoslova

molimo časoslov

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

 

HIMAN

O Bože, moći najviša,
Ti bića vodom rođena
Il’ njoj u krilu ostavljaš,
Il’ u visine uzdižeš.

Vodena u vir uranjaš,
A zračna k nebu uznosiš,
Da razna mjesta napune
Od iste loze potječuć.

Pomozi svojim slugama,
Što tvoja krv ih oprala,
Da grijesima se uklone
I gorkoj smrti izmaknu.

O neka grijeh ne poništi,
Nit oholost uznese nas,
Duh potišten da ne klone,
Uznesen da ne surva se.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

PSALMODIJA

Ant. 1. Gospodine, Bože moj, zazvah te i ti si me ozdravio; dovijeka ću te hvaliti.

 

Veličam te, Gospodine, jer si me izbavio *
i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.
Gospodine, Bože moj, zazvah te, *
 i ti si me ozdravio;
Gospodine, izveo si mi dušu iz Podzemlja, *
na rubu groba ti si me oživio.

Pjevajte Gospodinu, pobožnici njegovi, *
zahvaljujte svetom imenu njegovu!
Jer samo za tren traje srdžba njegova, *
a cio život dobrota njegova.
Večer donese suze, * a jutro klicanje.

A ja u svojoj sreći rekoh: *
»Neću se pokolebati nikada!«
Dobrotom si me, Gospodine,
na goru nade postavio, *
ali čim lice sakriješ, sav se uplašim.
Tada, Gospodine, zavapih k tebi, *
i zazvah milosrđe Boga svojega:

»Kakva je korist od krvi moje, *
kakva korist da u grob siđem?
Zar će te prašina slaviti, *
zar će naviještati vjernost tvoju? «
Slušaj, Gospodine, i smiluj se meni; *
Gospodine, budi mi na pomoć!

Okrenuo si plač moj u igranje,
skinuo kostrijet s mene *
i opasao me radošću.
Zato ti pjeva duša moja i neće zamuknuti: *
Gospodine, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,  tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. Gospodine, Bože moj, zazvah te i ti si me ozdravio; dovijeka ću te hvaliti.

 

Ant. 2. Blago čovjeku kome Gospodin grijeha ne ubraja.

Blažen onaj kome je zločin otpušten, *
kome je grijeh pokriven!
Blago čovjeku kome Gospodin ne ubraja krivnju, *
i u čijem duhu nema prijevare!

Prešutjet sam htio, al’ kosti mi klonuše *
od neprestana jecanja.
Danju i noću ruka me tvoja tištala, *
snaga mi se trošila ko za ljetnih žega.

Tad grijeh svoj tebi priznah *
i krivnju svoju više ne skrivah.
Rekoh: »Priznat ću Gospodinu prijestup svoj«, *
i ti si mi krivnju grijeha oprostio.

Zato nek ti se moli pobožnik svaki *
u času nevolje.
Kad bujice silne navale, *
njega neće stići.
Utočište ti si moje,
od tjeskobe ti ćeš me sačuvat, *
okružit me radošću spasenja.

Učit ću te, put ti kazat kojim ti je ići,
savjetovat ću te, *
oko će moje bdjeti nad tobom.
Ne budite kao konji ili mazga bez razuma:
divljinu im krotiš vodicama i uzdom, *
inače im se ne primiči!

Bezbožnika taru mnoge nevolje, *
a tko se uzda u Gospodina, njega okružuje milost.
Radujte se Gospodinu i kličite, pravedni, *
kličite, svi koji ste srca čestita!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, 
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.
Amen.

Ant. Blago čovjeku kome Gospodin grijeha ne ubraja.

 

Ant. 3. Gospodin mu dade moć i čast i kraljevstvo, i svi će mu narodi služiti.

Gnjeviše se narodi, ali dođe srdžba tvoja *
i čas da se sudi mrtvima
i naplata dade slugama,
tvojim prorocima i svetima *
i svima koji se boje imena tvoga,
malima i velikima.
Sada nasta spasenje i snaga  
i kraljevstvo Boga našega *
i vlast Pomazanika njegova!
Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
koji ih dan i noć optuživaše pred Bogom našim.

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom
i riječju svoga svjedočanstva: *
nisu ljubili života svoga – sve do smrti.
Zato, veselite se, nebesa, *
i svi nebesnici!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.
Amen.

Ant. Gospodin mu dade moć i čast i kraljevstvo, i svi će mu narodi služiti.

KRATKO ČITANJE 1 Pt 1, 6-9
Braćo, radujte se, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog različitih kušnja: da prokušanost vaše vjere – dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša – stekne hvalu, slavu i čast o objavljenju Isusa Krista. Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikćete od radosti neizrecive i proslavljene što postigoste svrhu svoje vjere: spasenje duša.

 

KRATKI OTPJEV

R. Gospodin nas je hranio * najboljom pšenicom. Gospodin.
O. I sitio nas medom iz pećine. *  Najboljom pšenicom. Slava Ocu. Gospodin.

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
       i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku,
       tako i sada i vazda *
       i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne.

 

PROŠNJE

Hvalimo Boga, pomoć svoju i sigurnost nade naše, i zazovimo ga pobožno vapijući:
 
           Pogledaj, Gospodine, sinove svoje!

Gospodine, Bože naš, s narodom si svojim sklopio vječni savez:
-daj da se uvijek spominjemo čudesnih tvojih djela!

Sve svećenike usavrši u svojoj ljubavi,
-a vjernike svoje trajno sačuvaj u jedinstvu duha i pravome miru!

Daj da ovaj svijet sveudilj s tobom gradimo
-da ne bi uzalud radili oni koji ga izgrađuju.

Pošalji radnike u svoju žetvu
-da ime tvoje veličaju među narodima.

Daj našim rođacima i dobročiniteljima pridružiti se svetima tvojim
-a nama podaj da se jednom s blaženicima nađemo u kraljevstvu vječnome!

Oče naš…

MOLITVA
Bože, ti prosvjetljuješ noć i daješ da nakon tame zasja svjetlost. Daj nam ovu noć proživjeti bez uznemirivanja sotone, da rano ujutro tebi hvalu iskažemo. Po Gospodinu.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: