I.VEČERNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV-I VEČERNJA -SUBOTA-XXXIV.N.K.C.G-21.11.2020-KRIST KRALJ

molitva časoslova

molimo časoslov

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Ti, Kriste, Kralj si vjekova,
Ti vladar sviju narodâ,
Ti sudac si jedincati
Svih umova i srdaca.

Glavari svih te naroda
Pred svijetom javno častili,
A mi ti evo kličemo:
Ti višnji Kralj si sviju nas!

O Kriste, mira vladaru,
Pokori srca buntovna,
U jedno stado skupi sve
Od tebe što odlutaše!

Ti zato, ruke šireći,
Sa križa visiš krvavog
I probijeno sulicom
U plamu Srce otkrivaš.

Ta zato kruha, vina lik
Na žrtveniku krije te,
I s probodenih grudi ti
Spas djeci tvojoj izvire.

Sva slava tebi, Isuse,
Što vlašću svijetom upravljaš,
I Ocu s Duhom preblagim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

 

PSALMODIJA

Ant. 1. Zvat će se Mironosac, i prijestolje će mu biti postojano dovijeka.

    Hvalite, sluge Gospodnje, *
        hvalite ime Gospodnje!
    Blagoslovljeno ime Gospodnje *
        sada i dovijeka! –
    Od istoka sunca do zalaska *
        hvaljeno bilo ime Gospodnje!
    Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
        slava njegova nebesa nadvisuje.
    Tko je kao Gospodin, Bog naš, †
        koji u visinama stoluje *
    i gleda odozgo nebo i zemlju?

    Podiže iz prašine uboga, *
        iz gliba vadi siromaha
    da ga posadi s prvacima, *
        s prvacima svoga naroda.
    Nerotkinji daje da u domu stanuje *
        kao radosna majka djece brojne.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Zvat će se Mironosac, i prijestolje će mu biti postojano dovijeka.

Ant. 2. Kraljevstvo njegovo kraljevstvo je vječno, i svi će mu kraljevi služiti i slušati ga.

    Hvalite Gospodina, svi puci, *
    † slavite ga, svi narodi!

    Silna je prema nama ljubav njegova, *
    i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Kraljevstvo njegovo kraljevstvo je vječno, i svi će mu kraljevi služiti i slušati ga.

 

Ant. 3. Kristu je data vlast i čast kraljevska; svaki narod, pleme i jezik služit će njemu dovijeka.

    Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
        primiti slavu i čast i moć!
    Jer ti si sve stvorio, *
        i tvojom voljom sve postade
        i bi stvoreno!

    Dostojan si uzeti knjigu *
        i otvoriti pečate njezine.
    Jer si bio zaklan †
        i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
        ljude iz svakog plemena i jezika,
        puka i naroda.
    Učinio si ih Bogu našemu
        kraljevstvom i svećenicima, *
        i kraljevat će na zemlji.

    Dostojan je zaklani Jaganjac *
        primiti moć i bogatstvo
    i mudrost i snagu *
        i čast i slavu i blagoslov!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Kristu je data vlast i čast kraljevska; svaki narod, pleme i jezik služit će njemu dovijeka.

KRATKO ČITANJE       Usp. Ef 1, 20-23

Bog uskrisi Isusa od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima iznad svakoga Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakoga imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu. Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime –Glavom Crkvi, koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.

KRATKI OTPJEV

R. Tvoja je veličina i sila, * tvoje je, Gospodine, kraljevstvo. Tvoja je.
O. Ti si uzvišen povrh svega. * Tvoje je, Gospodine, kraljevstvo. Slava Ocu. Tvoja je.

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, aleluja.

     

PROŠNJE

Braćo i sestre, pomolimo se i uskliknimo Kristu Kralju, koji je prije svih vjekova i u kojemu sve stoji:

         Gospodine, dođi kraljevstvo tvoje!

Kriste, kralju i pastiru naš, saberi svoje ovce iz svih zemalja
-i pasi ih na svojim zelenim i bujnim pašnjacima!

Vođo naš i spasitelju naš, sve ljude izgrađuj u svoj narod: iscjeljuj bolesne, potraži izgubljene, čuvaj jake,
-pozovi one koji su daleko, saberi raspršene, pridigni malodušne!

Suče vječni, postavi nas sebi zdesna kad svoje kraljevstvo predaš Bogu Ocu
-i daj da posjedujemo kraljevstvo koje nam je pripravljeno od početka svijeta.

Knezu mironosni, uništi žarišta rata
-i daj mir svoj svim narodima!

Nado i iščekivanje svih naroda, saberi ljudski rod sa svim njegovim dobrima u kraljevstvo svoje Crkve, koje ti je Otac predao,
-da te svi ljudi upoznaju kao glavu svega u jedinstvu Duha Svetoga.

Kriste, Prvorođenče od mrtvih i prvino svih koji su usnuli,
-primi pokojnike u slavu svoga uskrsnuća!

    Oče naš…

 

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, svome ljubljenom Sinu dao si svu vlast na nebu i na zemlji i postavio ga glavarom cijelom svijetu. Molimo, oslobodi sva stvorenja iz ropstva zla da tebi jedinom služe i tebe bez kraja slave. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: