MISNA ČITANJA, NASLOVNICA

MISNA ČITANJA-PONEDJELJAK-23.11.2020

evanđelje dana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ugleda ubogu udovicu kako baca dva novčića u hramsku rizinicu.

XXXIV. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 23. 11. 2020.

ili: Sv. Klement I., papa i mučenik; ili: Sv. Kolumban, opat

Svagdan

ČITANJA:
Otk 14, 1-3.4b-5; Ps 24, 1-6; Lk 21, 1-4

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Klement I., Kolumban, Lukrecija, Amfilohije

Prvo čitanje:Otk 14, 1-3.4b-5

 

Na čelima im napisano ime Krista i Oca njegova.

 

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh:gle, Jaganjac stoji na gori Sionu,a s njime sto četrdeset i četiri tisuće— na čelima im napisano ime njegovo i ime Oca njegova!I začujem s neba glas,kao šum voda mnogih i tutnjavu silna groma;glas taj koji začuh bijaše kao glas citraša što sviraju na citrama.Pjevali su pjesmu novu pred prijestoljem i pred četiri bića i pred starješinama.Nitko ne mogaše naučiti te pjesme doli one sto četrdeset i četiri tisuće —otkupljeni sa zemlje.Oni prate Jaganjca kamo god pođe.Otkupljeni su od ljudi kao prvine Bogu i Jaganjcu;na ustima se njihovim laž ne nađe,neporočni su.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:Ps 24, 1-6

Pripjev:Ovo je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine.

 

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzici na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto:
duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.

 

Evanđelje:Lk 21, 1-4

 

Ugleda ubogu udovicu kako baca dva novčića.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kad Isus pogleda, vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove. A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novčića. I reče: »Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju. Svi su oni zapravo među darove ubacili od svog suviška, a ona je od svoje sirotinje ubacila sav žitak što ga imaše.«

Riječ Gospodnja.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: