A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MOLITVE, NASLOVNICA

Svevišnji Oče, Ti vladaš svemirom

Još jednom se budim sa zimskim jutrom. Novi je dan. Moja misao uzdiže se k Tebi, Gospodine. Moja duša traži Tvoj sveti pogled, Bože, i Tvoj blagoslov. Moja molitva donosi preda te cijeli svijet.
Svevišnji Oče, Ti vladaš svemirom, Ti si Stvoritelj. U Srcu svoga Sina koje je zapaljeno vatrom milosrđa otkrivaš mi tajnu svoje ljubavi. Ljubavi za sve ljude. Želio bih osjetiti tu ljubav da je prenosim drugima. Tu pred Tvojim oltarom slušam uzdah svoje iskrene molitve. Nek me ona ponese. Korak po korak, sasvim polako ona me vodi k Tebi.
Želim ti reći hvala za prošlu noć, za novo jutro, za novi dan. Želim u svetom času molitve dodirnuti tajnu Tvoje vječne slave. Njoj povjeravam se što će moje ruke danas učiniti, sve što ću danas očima prepoznati, sve što će današnji dan unijeti u moje srce.
Za još jedan dan bliži je čas kad će se otvoriti vrata Jubileja. Gospodine, daj da naša čežnja za Tvojom milošću danas još više uzraste i vodi nas na put obraćenja.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: