A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MOLITVE, NASLOVNICA

Bože zaštiti svako nerođeno dijete

Bože zaštiti svako nerođeno dijete, daj da se širi razum, da svako začeto dijete ima pravo na život koji Ti daješ.

Molim te za one majke koje su nesigurne da njihovo srce osjeti srce u svojoj utrobi. Molim te Oče za svu ubijenu dječicu, smiluj se i oprosti onima koji su to učinili.

Po prolivenoj Krvi Nevine Dječice Milosrdni Isuse smiluj se nama i cijelom svijetu.

Oslobodi svaku majku od krutog nauma na koje je navodi zlo, strah. Majko Marijo budi sa nama i vodi nas prema svome Sinu otkupitelju našemu. Amen

AUTOR ZDRAVKA KRAJINA

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: