A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MOLITVE, NASLOVNICA

Predivna molitva autora ‘Malog princa’ koja je promijenila milijune živote

Pouči me umijeću malenih koraka.
Misli mi razbistri, učini me snalažljivim,
nauči me ugrabiti pravi trenutak
Daj da vidim kako je sve u životu važno.
Jakosti mi daj za red i pravu mjeru,
da ne klizim kroz život poput rasipnika,
već vrijeme svoje da mudro raspoređujem,
pa ipak da umijem prepoznati trenutke
bogate sjajem, ljepotom i milinom
i odvojiti časak za užitak srca i duha.

 

Pomozi mi spoznati da ne koristi sanjati –
niti o prošlosti, niti o budućnosti
te da je najvažniji sadašnji čas,
i da sve što slijedi učinim najbolje.

 

Očuvaj me opsjene da život ima glatko teći.
Trijezan mi uvid podari u istinu
da su poteškoće, porazi i padovi,
neuspjesi, boli pa i katastrofe
na stazi žića vjerni pratioci
uz koje naša bića sazrijevaju i rastu.

 

Oslobodi me straha da propuštam život.
Ne daj mi ono što želim već ono što mi treba.
Nauči me umijeću malih koraka.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: