A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MOLITVE, NASLOVNICA

Molitva Anđele Folinjske

Bože moj, učini me dostojnom da mogu shvatiti preduboku tajnu koju je izvela žarka i neizreciva Tvoja ljubav s darežljivom ljubavlju samoga Trojstva, tj. tajnu Presvetoga Tvojega utjelovljenja koje je bilo počelom našega spasenja.

I to utjelovljenje dalo nam je dvoje: Prvo je što nas ispunja ljubavlju, a drugo što nas čini sigurnima u našem spasenju.

O Ljubavi neshvatljiva! Iznad ove nema veće ljubavi, nego što Bog postaje moje tijelo da me učini Bogom.
O Ljubavi utjelovljena, sebe si okrnjila, da mene izgradiš, kad si primila naš lik: nisi okrnjila sebe da bi Tebi nešto nedostajalo ni Tvojoj božanstvenosti, nego me ponor Tvoje zamisli potiče da govorim te riječi iz dubine svoga bića.

O Neshvatljivi, postao si shvatljiv! O Nestvoreni, postao si stvorenje!
O Nezamislivi, postao si zamisliv! O Neopipljivi, Tebe se može opipati!
O Gospodine, učini me dostojnim da sagledam dubine te preduboke ljubavi koju si nam saopćio u tome presvetom Utjelovljenju.

Učini me dostojnom, Nestvoreni, da shvatim ponor Tvoje ljubavi i goruće Tvoje naklonosti, učini me dostojnom da razumijem neizrecivu ljubav koju si nam dao kad si nam pokazao Sina svoga Isusa Krista u Utjelovljenju, i kako nam je sami Sin objavio Tebe, Oca.
Učini me dostojnom, Gospodine, da shvatim i razumijem Tvoju ljubav prema nama kojom si mene stvorio i učinio sposobnom, o Neshvatljivi, da spoznam i razumijem Tvoju neprocjenjivu i žarku ljubav s onom srdačnom naklonošću kojom si odabrao ljudski rod od vječnosti da gleda Tvoje lice, a Ti, najuzvišeniji, hoćeš da gledaš naše.

O preuzvišeno Biće! Udostoj me da shvatim taj dar koji je iznad svakoga dara: jer svi anđeli i svi sveti nemaju što drugo da čine osim da Tebe, Ljubljenoga, gledaju, i da Te ljube i o Tebi razmišljaju. O Daru koji je iznad svakoga dara, jer si Ti sam Ljubav.
O najuzvišenije Dobro, udostoj nas da spoznamo Tebe, Ljubav i učini da takvu Ljubav ljubimo. I svi oni koji dolaze pred Tvoje lice bit će zadovoljni prema ljubavi koju su posjedovali. I one koji razmatraju ništa drugo ne privlači da razmatraju osim istinska Ljubav.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: