NASLOVNICA, SREDNJI ČAS

ČASOSLOV-SREDNJI ČAS-ČETVRTAK-04.02.2021

molitva časoslova

molimo časoslov

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

TREĆI ČAS HIMAN

O Duše, koji s Ocem si
I Sinom Gospod jedini,
Nastani blag se u nama
I duše naše napuni!

Naš um i srce, jezik nam
Neka svom te moći uzdiže,
Neka  plamti ljubav ognjena
I žar nam bližnje užiže.

Daj Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen.

 

ŠESTI ČAS 

O Bože silan, istinit,
Što vladaš redom svemirskim,
Što jutro puniš blistanjem
A podne ognjem plamenim.

Ugasi plamen razdora,
Utišaj vatru požudâ,
Pokloni zdravlje tjelesno
I pravi pokoj srdaca!

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

DEVETI  ČAS 

O Stvorče, štono držiš sve,
U sebi što se ne mijenjaš,
A vrijeme trena svakoga
Sunčanim hodom obnavljaš:

Daj svjetlosti nam uvečer
Da život nam ne propada,
Već sretnu smrt nam nagradi
Nebeska slava vječita.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

 

PSALMODIJA

 

1^ Antifona Ako me ljubite, držite zapovijedi moje!

PSALAM 119 (118) 153 – 160  XX. (Reš) Pohvala Božjem zakonu
Ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati (1 Iv 5, 3).

Pogledaj na nevolju moju, izbavi me, *
jer Zakona tvog ne zaboravih.
Parnicu moju brani, *
po svom obećanju poživi me!
Daleko je spasenje od grešnika, *
jer za pravila tvoja ne mare.

Veliko je, Gospodine, tvoje smilovanje: *
po odlukama svojim poživi me.
Mnogi me progone i tlače, *
od tvojih svjedočanstava ja ne odstupam.
Otpadnike vidjeh, i zgadiše mi se, *
jer tvojih riječi ne čuvaju.
Gle, naredbe tvoje ljubim, Gospodine: *
po dobroti svojoj poživi me.
Srž je riječi tvoje istina, *
vječan je svaki sud pravde tvoje.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona Ako me ljubite,držite zapovijedi moje!

 

2^ Antifona Blagoslovio te Gospodin i uživao sreću sve dane života svojega!

PSALAM 128 (127)  Blagoslov vjerniku
»Blagoslovio te Gospodin sa Siona«, to jest: iz Crkve svoje (Arnobije).

Blago svakome koji se boji Gospodina, *
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati, *
blago tebi, dobro će ti biti.
Žena će ti biti kao plodna loza *
u odajama tvoje kuće;
Sinovi tvoji kao mladice masline *
oko stola tvojega.
Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek *
koji se boji Gospodina!
Blagoslovio te Gospodin sa Siona, †
uživao sreću Jeruzalema *
sve dane života svojega!
Vidio djecu svojih sinova, *
mir nad Izraelom!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona Blagoslovio te Gospodin i uživao sreću sve dane života svojega!

 

3^ Antifona Pravedni Bog slomio je snagu zloga.

PSALAM 129 (128)  Jadikovka i molitva potlačena čovjeka
Crkva govori o onima koje podnosi (Sv. Augustin).

»Mnogo su me od mladosti tlačili« *
— neka rekne sad Izrael!
»Mnogo su me od mladosti tlačili, *
ali me ne svladaše.
Po leđima su mojim orači orali, *
duge brazde povlačili.
Ali Gospodin pravedni *
isiječe užeta zlikovcima!«
Neka  se postide i uzmaknu *
svi koji mrze Sion!
Neka budu kao trava na krovu *
što povene prije nego je počupaju.
Žetelac njome ne napuni ruku *
ni naručje onaj koji veže snopove.
A prolaznici neka ne reknu: †
»Blagoslov Gospodnji nad vama! *
Blagoslivljamo vas imenom Gospodnjim!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona Pravedni Bog slomio je snagu zloga.

 

DOPUNSKA PSALMODIJA ZA TREĆI, ŠESTI I DEVETI ČAS

 

Treći čas

KRATKO ČITANJE 1 Iv 3: 23 – 24
I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed.
I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao..

R. Ti si Bog koji čudesa stvaraš.
O. Na pucima si pokazao silu svoju.

MOLITVA
Gospodine, ti si o trećem času poslao Duha Svetoga apostolima, koji su se sabrali na molitvu. Molimo te, i nas učini dionicima te milosti. Po Kristu.

 

Šesti čas

KRATKO ČITANJE Mdr 1,1 – 2
Ljubite pravednost, vi suci zemaljski, pravednim mislima mislite o Gospodinu i tražite ga u jednostavnosti srca. Jer njega nalaze koji ga ne iskušavaju i otkriva se onima koji mu ne uskraćuju svoju vjeru.

R. Uzdaj se u Gospodina i čini dobro,
O. Da ostaješ u zemlji

MOLITVA
Svemogući Bože, kod tebe nema ništa tamna, ništa mračna. Pošalji u nas sjaj svoga svjetla da opslužujući tvoje zapovijedi radosna srca vjerno koračamo tvojim putem. Po Kristu.

 

Deveti čas

KRATKO ČITANJE   Heb 12: 1b – 2
Odložimo svaki teret i grijeh koji nas sapinje te postojano trčimo u borbu koja je pred nama! Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega.

R. U Gospodina ja se uzdam
O. Duša se moja u njegovu uzda riječ

MOLITVA
Gospodine, usrdno te molimo: daj nam ići za primjerom strpljivosti tvoga Jedinca da tako postojani ustrajemo u svim protivštinama. Po Kristu.

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

HVALA KOMPLETAN ČASOSLOV PRATITE NA STRANICI

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

error: Content is protected !!
%d blogeri kao ovaj: