A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MOLITVE, NASLOVNICA

Prikažimo ovaj dan Nebeskom Ocu

Bože,naš Oče,
prikazujem ti sav svoj dan.
Prikazujem ti svoje molitve,
misli,riječi,djela i trpljenja
u jedinstvu s tvojim Sinom
Isusom Kristom
koji se tebi u Euharistiji
trajno prikazuje
za spasenje svijeta.
Neka Duh Sveti,
koji je vodio Isusa,
bude danas
i moj vođe i moja snaga
da mogu svjedočiti
tvoju ljubav.
A s Marijom,
Gospodinovom Majkom
i Majkom Crkve
molim te osobito
za nakane što ih Sveti Otac
za ovaj mjesec preporučuje
molitvama svih vjernika
AMEN .

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: