A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

NASLOVNICA

ČASOSLOV-I.JUTARNJA-PETAK-12.03.2021

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

    Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
        Služite Gospodinu u veselju!
    Pred lice mu dođite *
        s radosnim klicanjem!

    Znajte da je Gospodin Bog: †
        on nas stvori, i mi smo njegovi, *
        njegov smo narod i ovce paše njegove.

    Uđite s hvalama na vrata njegova, †
        u dvore njegove s hvalospjevom, *
        hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

    Jer dobar je Gospodin, †
        dovijeka je ljubav njegova, *
        od koljena do koljena vjernost njegova.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. O da danas glas mu poslušate: Ne budite srca tvrda.

 

HIMAN

O Sunce spasa, Isuse,
Zasini do dna u dušu,
Dok sviće i dan biva nam
Za crnom noći miliji.

Ti daješ vrijeme prijatno,
Ti daj i suzâ potoke,
Da žrtvu srca peremo,
Što ljubav će je spaliti.

Nek samo šiba pokore
Led srca našeg razbije,
Tad s vrela, iz kog teko grijeh,
Poteć i dobre suze će.

Već ide dan, tvoj slavni dan,
I s nova svud će cvasti cvijet:
Daj smjernu radost i nama
Obrativši nas na put svoj.

Nek cio ti se klanja svijet,
Dobrote puna Trojice,
A nas nek milost obnovi,
Da novu pjesmu pjevamo. Amen.
       
     

PSALMODIJA

Ant. 1. Tebi sam samome, Gospodine, zgriješio, smiluj mi se.

 

    Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, *
        po velikom smilovanju
        izbriši moje bezakonje!
    Operi me svega od moje krivice, *
        od grijeha me mojeg očisti!

    Bezakonje svoje priznajem, *
        grijeh je moj svagda preda mnom.
    Tebi, samom tebi ja sam zgriješio *
        i učinio što je zlo pred tobom:
        pravedan da budeš prema svojim riječima *
        i bez prijekora kada te sudili budu.

    Evo, grešan sam već rođen, *
        u grijehu me zače majka moja.
    Evo, ti ljubiš srce iskreno, *
        u dubini duše učiš me mudrosti.

    Poškropi me izopom da se očistim, *
        operi me, i bit ću bjelji od snijega!
    Objavi mi radost i veselje, *
        nek se obraduju kosti satrvene!

    Odvrati lice od grijeha mojih, *
        izbriši svu moju krivicu!
    Čisto srce stvori mi, Bože, *
        i duh postojan obnovi u meni!

    Ne odbaci me od lica svojega *
        i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
    Vrati mi radost svoga spasenja *
        i učvrsti me duhom spremnim!

    Učit ću bezakonike tvojim stazama, *
        i grešnici tebi će se obraćati.
    Oslobodi me od krvi prolivene, †
       Bože, Bože spasitelju moj! *
       Nek mi jezik kliče pravednosti tvojoj!

    Otvori, Gospodine, usne moje, *
        i usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
    Žrtve ti se ne mile, *
        kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
    Žrtva Bogu duh je raskajan, *
        srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

    U svojoj dobroti milostiv budi Sionu, *
        i opet sagradi jeruzalemske zidine!
    Tada će ti biti mile žrtve pravedne, †
        prinosi i paljenice, *
        i tad će se prinositi teoci na žrtveniku tvojemu.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Tebi sam samome, Gospodine, zgriješio, smiluj mi se.

 

Ant. 2. Gospodine, bezbožnost svoju priznajemo, tebi sagriješismo.

 

    Nek oči moje suze rone danju i noću, *
        i neka ne prestanu,
    jer je strašno slomljena †
        djevica, kći naroda moga, *
        ranom neobično ljutom.
    Pođem li u polje, *
        evo mačem pobijenih!
    Vratim li se u grad, *
        evo od gladi iznemoglih!
    Čak i proroci i svećenici lutaju po zemlji *
        i ništa ne znaju.

    Tá zar si Judeju sasvim odbacio? *
        Zar ti duši omrznu Sion?
    Zašto nas tako biješ *
        te nam više nema lijeka?
    Nadasmo se miru, ali dobra nema, †
        čekasmo vrijeme ozdravljenja, *
        al’ evo užasa!

    Gospodine, bezbožnost svoju priznajemo, †
        bezakonje otaca svojih; *
        doista, tebi sagriješismo!
    Ne odbaci nas, rad imena svoga, †
        ne sramoti prijesto Slave svoje, *
        spomeni se i nemoj razvrći Saveza svog s nama!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodine, bezbožnost svoju priznajemo, tebi sagriješismo.

 

Ant. 3. Gospodin je Bog naš; njegov smo narod i ovce paše njegove.

 

    Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
        Služite Gospodinu u veselju!
    Pred lice mu dođite *
        s radosnim klicanjem!

    Znajte da je Gospodin Bog: †
        on nas stvori, i mi smo njegovi, *
        njegov smo narod i ovce paše njegove.

    Uđite s hvalama na vrata njegova, †
        u dvorane njegove s hvalospjevom, *
        hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

    Jer dobar je Gospodin, †
        dovijeka je ljubav njegova, *
        od koljena do koljena vjernost njegova.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodin je Bog naš; njegov smo narod i ovce paše njegove.

 
KRATKO ČITANJE Iz 53, 11b-12

Sluga će se moj pravedni nasititi spoznajom svjetlosti i opravdat će mnoge i krivicu njihovu na sebe uzeti. Zato ću mu mnoštvo dati u baštinu, i s mogućnicima plijen će dijeliti, jer sâm se ponudio na smrt i među zlikovce bio ubrojen, da grijehe mnogih ponese na sebi i da se zauzme za zločince.

 

KRATKI OTPJEV

R. On će me osloboditi *od zamke ptičarske. On će me.
O. I od pogubna govora. * Od zamke ptičarske. Slava Ocu. On će me.

     

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu? Isus mu reče: Ljubi Gospodina, Boga svojega, svim srcem svojim.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
        kao što obeća na usta
    svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
    i od ruke sviju koji nas mrze;
        iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
       ocu našemu: *
       da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
    da mu pripraviš putove,
        da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
    Mlado Sunce s visine,
        da obasja one što sjede u tmini
    i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

Ant. Učitelju, koja je zapovijed najveća u Zakonu? Isus mu reče: Ljubi Gospodina, Boga svojega, svim srcem svojim.

 

MOLBENICA

Krist je svojom smrću na križu nama život darovao. Njemu hvalu iskažimo i od srca ga zamolimo:

            Oživi nas po svojoj smrti.

Učitelju i Spasitelju naš, poučio si nas u vjeri i obnovio si nas slavom muke;
-ne daj da omlitavimo u zloći i opakosti.

Daj da se danas ustegnemo od prekomjernog jela i hrane
-i pomognemo braći koja su u potrebi.

Daj da ovaj sveti korizmeni dan pobožno primimo kao dar od tebe
-te ga posvetimo djelima milosrđa.

Ispravi naše buntovne volje
-i učini nas velikodušnima. 

Oče naš…

 

MOLITVA

Ulij nam u srce, Gospodine, svoju milost da nikada ne skrenemo s pravoga puta, već slijedimo poticaje tvoga Duha. Po Gospodinu. Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: