A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MOLITVE, NASLOVNICA

Daj da shvatimo tvoj čas pohođenja u ovom vremenu

Gospodine Isuse, ti si po proroku Izaiji rekao: „Vol poznaje svog vlasnika, magarac jasle gospodareve, a vi mene ne poznate“ (usp. Iz 1,3).

Gospodine, ništa nam ne vrijede sva dostignuća ako ne shvatimo da si ti jedini Bog i da bez tebe mira nema.

Gospodine, pomozi nam da vidimo, shvatimo i prihvatimo tvoj čas pohođenja nama u ovom vremenu. Amen.

Izvor: https://book.hr/daj-da-shvatimo-tvoj-cas-pohodenja-u-ovom-vremenu/

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: