A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MOLITVE, NASLOVNICA

Moj sveti Anđele Čuvaru

Moj sveti anđele čuvaru,
pođi umjesto mene u crkvu,

klekni na mome mjestu i
prisustvuj ondje Svetoj Misi.

Pri prikazanju prikaži me Bogu na službu svega.

Što imam i što jesam polažem kao žrtveni dar.

Kod svete pretvorbe moli serafinskim žarom
našeg spasitelja Isusa Krista koji je uistinu prisutan.

Moli za one koje me ljube.

Moli za one koji me žaloste.

I misli na moje pokojnike.

Isusova krv sve pere i čisti.

Uživajući najveće dobro,
donesi mi Isusovo Tijelo i Krv.

U duhu me sjedini s njime.

Daj da moje srce bude u hramu.

Moli da spas svim ljudima bude posljedica Žrtve.

A kad Sveta Misa završi,
donesi mi blagoslov kući. 

Amen  

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: