A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

II.VEČERNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV-II VEČERNJA V.VAZMENA NEDJELJA 02.05.2021

molitva časoslova

molimo časoslov

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

 

HIMAN

Na gozbu Kralja Jaganjca
U bijelom ruhu idimo,
Kroz more prošav Crveno
Vladaru Kristu pjevajmo.

U svojoj divnoj ljubavi
On pit nam daje svetu Krv,
Ta ljubav tijelo njegovo
Ko svećenik prikazuje.

Od krvi se na vratima
Strahovit plaši anđeo
Put u moru se otvara,
Dušmana vali gutaju.

Naš vazam odsad Isus je,
Vazmeno naše Janje On,
I čistim ljudskim dušama
Neokaljani, čisti kruh.

O rajska žrtvo istinska,
Što pak’o si pokorila,
Što pretrgla si smrtni vez
I dar života donijela!

Nadvladav pakô slavno Krist
Barjake svoje razvija,
Raj otvara i povlači
Ko sužnja kralja tminskoga.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

 

 

PSALMODIJA

 

Ant. 1. Uskrsnu Gospodin i sjede zdesna Bogu, aleluja.

 

    Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
        »Sjedi mi zdesna
    dok ne položim dušmane tvoje *
        za podnožje tvojim nogama!

    Žezlo tvoje moći protegnut će
        Gospodin sa Siona: *
        vladaj posred svojih neprijatelja!
    Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
        za dan tvog junaštva:
    kao rosa iz krila zorina *
        uza te su mladi ratnici.«

    Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
        »Zauvijek ti si svećenik *
        po redu Melkisedekovu!«

    Gospodin ti je zdesna, *
        on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
    Na putu će se napit iz potoka, *
        visoko će dignuti glavu.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Uskrsnu Gospodin i sjede zdesna Bogu, aleluja.

 

Ant. 2. On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo svoga Sina, aleluja.

 

    Kad izađe Izrael iz Egipta, *
        i kuća Jakovljeva iz naroda barbarskog,
    Judin mu dom posta svetište, *
        a Izrael kraljevstvo njegovo.

    Vidje more i uzmače, *
        a Jordan ustuknu.
    Bregovi skakahu poput ovnova, *
        i brežuljci poput jaganjaca.

    Što ti je, more, da uzmičeš? *
        Jordane, zašto natrag okrećeš?
    Bregovi, zašto skačete poput ovnova, *
        i vi, brežuljci, poput jaganjaca?

    Dršći, zemljo, pred licem Gospodnjim, *
        pred licem Boga Jakovljeva.
    On hrid pretvara u slap vodeni *
        i stijenu u izvor vode.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. On nas izbavi iz vlasti tame i prenese u kraljevstvo svoga Sina, aleluja.

 

 

Ant. 3. Aleluja, zakraljeva Gospodin naš, radujmo se i slavu mu dajmo, aleluja.

 

    Aleluja.
    Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
    Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

    Aleluja.
    Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
    Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

    Aleluja.
    Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar, *
    Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

    Aleluja.
    Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
    Opremila se Zaručnica njegova! Aleluja.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Aleluja, zakraljeva Gospodin naš, radujmo se i slavu mu dajmo, aleluja.

 

 

 

KRATKO  ČITANJE Heb 10, 12-14

Krist, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjedne zdesna Bogu čekajući otad dok se neprijatelji ne podlože za podnožje njegovim nogama. Jednim, uistinu, prinosom zasvagda usavrši posvećene.

KRATKI OTPJEV

R. Obradovaše se učenici, * aleluja, aleluja. Obradovaše.
O. Vidjevši Gospodina. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Obradovaše.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio, aleluja.

 

PROŠNJE

S pouzdanjem zavapijmo Kristu Gospodinu koji je umro, uskrsnuo i uvijek nas zagovara.

                               Kralju Pobjedniče, usliši nas.

Kriste, svjetlo i spase svih naroda,
-oganj svoga Duha izlij na nas koji tvoje uskrsnuće navješćujemo.

Nek Izrael, Kriste, u tebi spozna svoju nadu
-a sva se zemlja ispuni spoznajom tvoje slave.

Čuvaj nas u zajedništvu svojih svetih
-i dopusti nam da s njima jednom otpočinemo od napora svojih.

Ti si nadvladao neprijateljicu smrt,
-shrvaj u nama svoga neprijatelja da živimo tebi, besmrtnom Pobjedniku.

Kriste Spasitelju, ti, postavši poslušan sve do smrti, uzvišen si zdesna Ocu;
-daj pripusti našu braću u kraljevstvo slave  svoje.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju: udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu. Po Gospodinu.

 

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: