A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

NASLOVNICA, SLUŽBA ČITANJA

ČASOSLOV-SLUŽBA ČITANJA-NEDJELJA 02.05.2021

molitva časoslova

molimo časoslov

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

 
Ant. Poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!

Dođite, kličimo Gospodinu, *
   uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
   kličimo mu u pjesmama!(Ant.).

Jer Gospodin je Bog velik, *
    Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
    njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
    i kopno koje načiniše ruke njegove:(Ant.).

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
    poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
    a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva(Ant.).

O da danas glas mu poslušate: †
    »Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
    kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
    iskušavahu, premda vidješe djela moja. (Ant.).

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
    pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
    i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
    Nikad neće ući u moj počinak!«(Ant.).

Slava Ocu i Sinu *
     i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
     tako i sada i vazda *
     i u vijeke vjekova. (Ant.)

Ant. Poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!

 

HIMAN

Vedri dane uskrsnuća,
Na veselje svemu svijetu!
Krv božanska danas opra
Grijehe svijeta čitavoga.

Tvoje slavno uskrsnuće
Pobjedniče, Kralju Kriste,
Dariva raj pokajniku,
Nevjernome vjeru vraća.

Anđeli se sveti dive
Milosrdnom Spasitelju:
Supatnika svoga s križa
U veselje vodi vječno.

Čudesno je to otajstvo:
Žrtveno, gle, Božje Janje
Na se uze grijehe svijeta,
Smrću svojom svijet da spasi.

Ima li igdje većeg čuda:
Za lijek grijehu velikome
Ljubav Božja Sina daje,
I smrt, evo, život vraća.

Vazmena neka ova slava
Svima bude na spasenje.
Slavnim, Kriste, uskrsnućem
Daruj svoje krštenike.

Ocu slava, slava Sinu,
Slava budi Duhu Svetom.
Darom vječnog uskrsnuća
Sveto Trojstvo neka nas kruni. Amen.

 

PSALMODIJA

 

Ant. l . Aleluja, kamen je odvaljen s vrata
groba, aleluja. 

Blago čovjeku koji ne slij edi savjeta opakih, t
ne staje na putu grešničkom “
i ne sj eda u zbor podrugljivaca,
već uživa u Zakonu Gospodnjemu,
o Zakonu nj egovu misli dan i noć.
On je ko stablo zasađeno
pokraj voda tekućica “
što u svoje vrijeme plod donosi ;
lišće mu nikad ne vene, “
sve što radi dobrim urodi.
Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi ! “
Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi.
Stoga se opaki neće održati na sudu, “
ni grešnici u zaj ednici pravednih.
Jer Gospodin zna za put pravednih,
a propast će put opakih.

Ant.Aleluja, kamen je odvaljen s vrata
groba, aleluja. 

 

Ant. 2. Aleluja, koga tražiš, ženo? Živog
među mrtvima? Aleluja.

Zašto se bune narodi,
zašto puci ludosti snuju?
Ustaju kraljevi zemaljski, 
knezovi se rote protiv Gospodina “_
i Pomazanika nj egova :
»Skršimo okove njihove “_
i jaram njihov zbacimo !«
Smije se onaj što na nebu stoluj e,
Gospod im se podruguj e.
Tad im veli u svom gnj evu,
žestinom ih on zbunjuje:
»Ta ja kralja svog postavih “_
nad Sionom, svojom svetom gorom.«
Obznanjuj em odluku Gospodnju: t
Gospodin mi reče : 
»Ti si sin moj , danas te rodih.
Zatraži samo, i dat ću puke u baštinu,
i u posjed krajeve zemaljske.
Vladat ćeš njima palicom gvozdenom,
i razbit ih kao sud lončarski.«
Opametite se sada, vi kralj evi,
urazumite se, suci zemaljski.
Služite Gospodinu sa strahom, “_
s trepetom se pokorite njemu,

da se ne razgnjevi te ne propadnete na putu,
kad uskoro plane srdžba njegova.
Blago svima * koji se nj emu utječu !

Ant. Aleluja, koga tražiš, ženo? Živog
među mrtvima? Aleluja.

 

Ant. 3. Aleluja, ne plači, Marijo: uskrsnuo je
Gospodin, aleluja. 

Gospodine, koliko je tlačitelja mojih,
koliki se podižu na me !
Mnogi su što o meni zbore :
»Nema mu spasenja u Bogu !«
Ti si ipak štit moj, Gospodine ;
slavo moja, ti mi glavu podižeš.
Iza sveg glasa Gospodinu zavapih,
i on me usliša sa svete gore svoj e.
Sad mogu leć i usnuti,
i onda se probudit, jer me Gospodin drži.
Ne bojim se tisuća ljudi *
što me opsjedaju dušmanski.
Ustani, Gospodine, *
Spasi me, o Bože moj !
Ti udaraš po obrazu sve neprijatelj e moje, *
opakima zube razbijaš.
U Gospodinu je spasenje: *
na tvom narodu tvoj je blagoslov!

Ant. Aleluja, ne plači, Marijo: uskrsnuo je
Gospodin, aleluja. 

 

 

SLUŽBA ČITANJA

 

R. Da procvate tijelo moje, aleluja.
O. I spremnost da te ispovijedam, aleluja.

 

PRVO ČITANJE

 

Iz Knjige Otkrivenja 


Svadbena gozba jaganjčeva


I jedan snažan anđeo uze kamen, velik poput mlinskoga kamena, i baci ga u more govoreći : »Tako će silovito biti strovalj en Babilon, grad veliki, i nikada ga više
biti neće ! Glas citraša i pj evača, i svirača i trubljača u tebi se više neće čuti ! Obrtnik vj ešt koj em god umij eću u tebi se više neće naći ! Klopot žrvnja u tebi se više neće čuti ! Svjetlost svjetiljke u tebi više neće sjati !Glas zaručnika i zaručnice u tebi se više neće čuti ! Jer,trgovci tvoji bijahu velikaši zemlje, i čaranja tvoja
zavedoše sve narode ; i u tebi se našla krv proroka i svetaca i svih zaklanih na zemlji.«Nakon toga začuj em kao jak glas silnoga mnoštva na nebu: »Aleluja! Spasenje i slava i moć Bogu našemu!Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi, jer osudi veliku Bludnicu, što pokvari zemlju bludom svojim, i osveti na njoj krv slugu svojih !« I ponove: »Aleluja!Dim njezin suklja u vijeke vj ekova!«Nato starješine, njih dvadeset i četvorica, i ona četiri bića padoše ničice i pokloniše se Bogu, koji sjedi na prij estolju, govoreći : »Amen ! Aleluja!«I s prij estolja iziđe glas: »Hvalite Boga našega, sve sluge nj egove, svi koji se njega bojite, i mali i veliki!« I začuh kao glas silna mnoštva i kao šum voda mnogih i kao prasak gromova silnih : »Aleluja! Zakralj eva Gospod, Bog naš, Svevladar! Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo, jer dođe svadba Jaganjčeva, opremila se Zaručnica nj egova ! Dano joj je odjenuti se u lan tanan,blistav i čist!« A lan – pravedna su dj ela svetih. I reče mi : »Piši ! Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjčevu !« I reče mi : »Ove su riječi istinite, Božje.« Padoh mu pred noge da mu se poklonim.A on će mi : »Nipošto ! Sluga sam kao i ti i braća tvoja koja imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni !«Jer, svjedočanstvo Isusovo duh je proročki.


0TPJEV Otk 1 4, 2; 19, 6; 1 2, 10; 1 9, 5


R. Začujem s neba glas kao tutnjavu silna groma: Zakralj eva Bog naš zavij eke.  Sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo – Krista njegova, aleluja.
O. I s prij estolja iziđe glas: Hvalite Boga našega, sve
sluge njegove, svi koji se njega bojite, i mali i veliki.
Sada

 

 

DRUGO ČITANJE

 

Iz Propovijedi svetoga Maksima Torinskog, biskupa

Krist je dan

Kristovo uskrsnuće otvara podzemlje, novokrštenici Crkve obnavljaju zemlju, Duh Sveti otključava nebo.Otvoreno podzemlje vraća mrtve, obnovljena zemlja
rađa uskrsnule, otključano nebo prima duše koje u njulaze.Tako razbojnik ulazi u raj , uskrsnuli sveci ulaze u sveti grad, a mrtvaci se vraćaju živima. Kristovo uskrsnuće kao da postupno sve stvoreno uzdiže naviše.Podzemlj e vraća gore one koji su se u nj emu nalazili,zemlja šalj e u nebo one koji su u njoj sahranjeni, nebo
predstavlja Gospodinu one koj e je primilo. Jednim istim zahvatom Spasitelj eva muka diže iz podzemlja,uzdiže sa zemlje i postavlja na nebo.Kristovo je uskrsnuće život umrlima, oproštenje grešnicima i slava svetima. Na proslavu Kristova uskrsnuća sveti prorok poziva svako stvorenje da se veseli i raduj e na ovaj dan što ga učini Gospodin.Svjetlo je Kristovo dan bez noći, dan bez svršetka. Da
je Krist ovaj dan, svjedoči Apostol : Noć je poodmakla.Dan je blizu. Kaže : Noć je poodmakla, a ne : noć slijedi, da bi se moglo shvatiti kako pri dolasku Kristova
sv etla bježe đavolske tmine i nema više tame grijeha;kako od trajnog svjetla bježi prijašnja tama i to svjetlo onemogućuj e tajna zlodjela.Sam Sin je taj dan u koga Otac izlijeva neko sakriveno tajno svj etlo svoga božanstva. Kažem da je on sam
dan, koji preko Salomona kaže : Učinio sam da na nebu zasja neugasivo svjetlo.
Kao što nikako noć ne slijedi iza nebeskoga dana, tako isto ni tama grešnika ne slij edi Kristovu pravdu. Nebeski dan neprekidno svij etli, sjaji se i blista i tama ga nikako ne može obuzeti. Tako i svj etlo Kristovo neprestano sja, svij etli i blista i ne mogu ga nadvladati nikakva tamna zlodjela. Zato Ivan evanđelist kaže : I Svjetlo
svijetli u tami, i tama ga ne obuze.Braćo, zato treba da se na ovaj sveti dan svi radujemo.Neka se nitko ne susteže od zaj edničkog veselja zbog svoje grešne savj esti i neka nitko ne odbija sudjelovanje u javnim molitvama zbog težine svojih prestupaka!Nitko, makar i bio grešnik, ne smij e gubiti nadu u oproštenje na ovaj dan, jer je današnji dan znak i glasnik velike milosti. Ako je razbojnik zaslužio raj , zašto i kršćanin ne bi zaslužio oproštenje?

0TPJEV
R. Gospodnje je veličanstvo i ljepota nad zvijezdama.Sjaj je njegov u oblacima nebeskim, i ime njegovo zauvijek traje, aleluja.
O. On izlazi od nebeskog kraja, i put mu se opet s
kraj em spaja. ” Sjaj .

 

MOLITVA

Bože, od tebe nam je spasenje i posinj enje. Pogledajsvoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju: udijeli im pravu slobodu i vj ečnu baštinu. Po Gospodinu.

Po Gospodinu.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: