A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

NASLOVNICA, SREDNJI ČAS

ČASOSLOV SREDNJI ČAS NEDJELJA 02.05.2021

SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

 

TREČ ČAS HIMAN

Sve sluge Božje, dođite
I srcem skladnim pjevajte:
“U tvome, Kriste, imenu
Svi mi smo složno skupljeni.”

U ovo vrijeme jutarnje
Gospodin bješe osuđen;
I njega, Suca jedinog,
Tad grešan čovjek osudi.

U svetom strahu živimo,
Svi život svet provodimo,
Da Sudac svijeta čitavog
Milostivo nam presudi.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

 

ŠESTI ČAS HIMAN

Čas šesti, evo, počinje,
U koji žrtven Jaganjac
Na tvrdi križ bi prikovan:
Na molitvu se skupimo.

U srcu Krista nosimo,
Svud njega se spomenimo,
Na djela, misli pazimo,
Žar Duha Svetog molimo!

Blagoslovno je vrijeme to,
U njemu zlo je skršeno.
U šestom času počinju
Vremena nova, milosna.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

 

DEVETI ČAS HIMAN

U sveti čas popodnevni
Na križu Janje izdahnu:
On tmine grijeha rasprši
I sav svijet svjetlom obasja.

Gle dan se bliži smiraju,
A Krista u grob polažu,
On mrtve tada poziva
Iz groba neka ustanu.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

 

3. ČAS Antifona:Aleluja, aleluja, aleluja.

 

6. ČAS Antifona:Aleluja, aleluja, aleluja.

 

9. ČAS Antifona:Aleluja, aleluja, aleluja.

 

Savršen je Zakon Gospodnji – dušu krijepi ;
pouzdano je Svjedočanstvo Gospodnje –
neuka uči ;
prava je naredba Gospodnja, – srce sladi;
čista je zapovij ed Gospodnja –
oči prosvj etljuje; 
neokaljan strah Gospodnji – ostaje svagda ;
istiniti sudovi Gospodnji –
svi jednako pravedni,
dragocj eniji od zlata, zlata čistoga,
slađi od meda, meda samotoka.
Sluga tvoj pomno na njih pazi,
vrlo brižno on ih čuva.
Ali, tko propuste svoj e da zapazi? “
Od potajnih grij eha očisti me !
Ud oholosti čuvaj slugu svoga, *
da rrmome ne zavlada.
Tad ću biti neokaljan, *
čist od grijeha velikoga.
Riječi ti usta mojih omiljele “
i razmišljanje srca moga pred licem tvojim,
Gospodine, hridi moja, “
Otkupitelju moj !


Gospodine, Bože moj , tebi se utječem,
od svih progonitelja spasi me, oslobodi,
da mi dušu ne zgrabe kao lav “
što razdire, a nema tko da izbavi.
Gospodine, Bože moj, ako to učinih,
ako je nepravda na rukama mojim,
ako zlom uzvratih prijatelju, “
ili oplijenih nepravedna tlačitelja:
neka mi dušmanin progoni dušu i zgrabi je, 
neka mi život u zemlju satre “
i jetru u prašinu baci.
Ustani, Gospodine, u svom gnjevu, t
digni se na bijes tlačitelja mojih. “
Probudi se ! Sud mi sazovi !
Neka te okruži skupština naroda,
nad njom sj edni visoko !
Gospodine, dosudi mi pravo
po pravosti mojoj “.
i po nevinosti koja je u meni,
Dokrajči bezakonje zlotvora, 
pravedna učvrsti, “.
pravedni Bože koji proničeš srca i bubrege.Meni je štit Bog, “.
koji spasava čestita srca.
Bog je pravedan sudac, “.
on povazdan prij eti :
ako se ne obrate, mač će naoštriti,
luk će svoj zapet i pravo smj erit.
Spremit će za njih smrtonosno oružje, “.
strij ele će svoje užariti.
Eto, zlotvor zače nepravdu,
otrudnje pakošću “.
i podlost rodi.
Iskopa jamu i prodube ; “.
sam u jamu svoju pade !
Pakost će njegova pasti njemu na glavu,
njemu na tjeme okrenut se nasilje njegovo.
A ja ću hvaliti Gospodina
zbog pravde njegove, “.
i pjevat ću imenu Gospodina višnjega.

 

3. ČAS Antifona  Aleluja, aleluja, aleluja.

 

6. ČAS Antifona:Aleluja, aleluja, aleluja.

 

9. ČAS Antifona:Aleluja, aleluja, aleluja.

 

TREĆI ČAS 


Kratko Čitanje 

Krist umrije za grijehe naše po Pismima; bio pokopan i uskrišen treći dan po Pismima; ukaza se Kefi, zatim dvanaestorici.R. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.
O. I ukaza se Šimunu, aleluja

 

 

ŠESTI ČAS


Kratko Čitanje 


Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prij estupa, oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni ! – te nas
zaj edno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu.


R. Obradovaše se učenici, aleluja.
O. Vidj evši Gospodina, aleluja.

 

DEVETI ČAS

Kratko Čitanje 

Krštenjem smo zaj edno s Kristom ukopani u smrt, da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života.


R. Gospodine, ostani s nama, aleluja.
O. Jer zamalo će večer, aleluja.

 

Molitva

 

Bože, od tebe nam je spasenje i posinjenje. Pogledaj svoje sinove i kćeri koji u Krista vjeruju: udijeli im pravu slobodu i vječnu baštinu.

Po Gospodinu.

 

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: