A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

II.VEČERNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV-II VEČERNJA PONEDJELJAK 03.05.2021

molitva časoslova

molimo časoslov

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

 

HIMAN

Na gozbu Kralja Jaganjca
U bijelom ruhu idimo,
Kroz more prošav Crveno
Vladaru Kristu pjevajmo.

U svojoj divnoj ljubavi
On pit nam daje svetu Krv,
Ta ljubav tijelo njegovo
Ko svećenik prikazuje.

Od krvi se na vratima
Strahovit plaši anđeo
Put u moru se otvara,
Dušmana vali gutaju.

Naš vazam odsad Isus je,
Vazmeno naše Janje On,
I čistim ljudskim dušama
Neokaljani, čisti kruh.

O rajska žrtvo istinska,
Što pak’o si pokorila,
Što pretrgla si smrtni vez
I dar života donijela!

Nadvladav pakô slavno Krist
Barjake svoje razvija,
Raj otvara i povlači
Ko sužnja kralja tminskoga.

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

 

 

PSALMODIJA

 

Ant. 1. Uzdajte se, ja sam pobijedio svijet, aleluja.

 

    Gospodinu se utječem! †
        Zašto dakle govorite duši mojoj: *
        »Odleti u goru kao ptica!«

    Gle, bezbožnici već luk napeše, †
        za tetivu strijelu zapeše *
        da iz potaje ustrijele pravednika.
    Kad su temelji uzljuljani, *
        što da učini pravednik?

    Gospodin je u svom svetom Hramu, *
        Gospodin na nebeskom sjedi prijestolju.
    Oči njegove motre, *
        vjeđama proniče sinove ljudske.
    Gospodin proniče pravedna i nepravedna, *
        iz dna duše mrzi silnika.
    Na grešnike će izlit žeravu i sumpor, *
        vjetar ognjeni bit će dio njine sudbine.

    Pravedan je Gospodin i pravednost ljubi, *
        čestiti će gledat lice njegovo.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Uzdajte se, ja sam pobijedio svijet, aleluja.

 

 

Ant. 2. prebivat će u šatoru tvome, stanovati na svetoj gori tvojoj, aleluja.

 

    Gospodine, tko smije prebivati
        u šatoru tvome, *
        tko li stanovati na svetoj gori tvojoj?

    Onaj samo tko živi čestito, *
        koji čini pravicu,
    i istinu iz srca zbori, *
        i ne kleveće jezikom;
    koji bližnjem zla ne nanosi *
        i ne sramoti susjeda svoga;

    koji zlikovca prezire, *
        a poštuje one što se boje Gospodina;
    koji se zaklinje prijatelju, *
        a ne krši prisege,
    i ne daje novca na lihvu, *
        i ne prima mita protiv nedužna.

    Tko tako čini, *
        pokolebat se neće dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Prebivat će u šatoru tvome, stanovati na svetoj gori tvojoj, aleluja.

 

 

Ant. 3. Kad ja budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi, aleluja.

    Blagoslovljen Bog i Otac, *
        Gospodina našega Isusa Krista,
    on koji nas blagoslovi
        svakim blagoslovom duhovnim *
        u nebesima, u Kristu.

    Tako: u njemu nas sebi izabra †
        prije postanka svijeta *
        da budemo sveti i neporočni pred njim;

    u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
        za sebe, po Isusu Kristu,
    prema dobrohotnosti svoje volje, *
        na hvalu Slave svoje milosti.

    Njome nas zamilova u Ljubljenome †
        u kome, njegovom krvlju, *
        imamo otkupljenje,
    otpuštenje prijestupa *
        po bogatstvu njegove milosti.

    Nju preobilno u nas uli *
        zajedno sa svom mudrošću
        i razumijevanjem,

    obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
        po dobrohotnom naumu svojem
    što ga prije u njemu zasnova *
        da se provede punina vremenâ:
    uglaviti u Kristu *
        sve – na nebesima i na zemlji.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Kad ja budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi, aleluja.

 

 

KRATKO ČITANJE Heb 8, 1b-3a

Takva imamo Velikog svećenika koji sjede zdesna prijestolja Veličanstva na nebesima kao bogoslužnik Svetinje i Šatora istinskoga što ga podiže Gospodin, a ne čovjek. Doista, svaki se veliki svećenik postavlja da prinosi darove i žrtve.

 

 

KRATKI OTPJEV

R. Obradovaše se učenici, * aleluja, aleluja. Obradovaše.
O. Vidjevši Gospodina. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Obradovaše.

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac  poslati u moje Ime, poučit će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.

    Amen.

Ant. Branitelj – Duh Sveti, koga će Otac  poslati u moje Ime, poučit će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh, aleluja.

 

 

PROŠNJE

Duh je Sveti oživio i učinio životvornim Kristovo čovještvo. Zato se njemu, svome uskrslome Spasitelju, radosna srca obratimo:

                         Gospodine, sve obnovi i oživljuj.

Kriste, spasitelju svijeta, kralju novog stvorenja, naše misli i osjećaje dobrostivo upravi na svoje kraljevstvo
-gdje ti sjediš zdesna Ocu.

Gospodine, ti, trajno živ u svojoj Crkvi,
-nju, svoju Zaručnicu, po Duhu Svetome upravljaj punini istine.

Očituj se milosrdan bolesnima, umornima i umirućima
-da svi ojačaju i okrijepe se tvojom dobrotom.

Kriste, svjetlo koje nema zalaza, sada o sumraku tebi svoju molbu upravljamo
-i molimo te da svjetlom svoga uskrsnuća prosvijetliš naše pokojne.

Oče naš…

 

 

MOLITVA

Bože, ti ujedinjuješ srca vjernih da isto hoće i za istim teže. Daj narodu svome da ljubi što ti zapovijedaš i želi što ti obećavaš te u nestalnosti zemaljskog života naše srce smjera onamo gdje su prave radosti. Po Gospodinu.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

 

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: