A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MISNA ČITANJA, NASLOVNICA

MISNA ČITANJA-PONEDJELJAK-03.05.2021

evanđelje dana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Toliko sam vremena s vama i još me ne poznate.

V. vazmeni tjedan

Ponedjeljak, 3. 5. 2021.

SV. FILIP I JAKOV, apostoli

Blagdan

ČITANJA:
M. ČIT.: vl.: 1Kor 15,1-8; Ps 19,2-5; Iv 14,6-14

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Filip, Filipa, Jakov, Jakica; Aleksandar, Emilija, Mladen

 

Prvo čitanje:1 Kor 15, 1-8

 

Gospodin se ukaza Jakovu, onda svim apostolima.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo!

Dozivljem vam u pamet evanđelje koje navijestih,koje primiste, u kome stojite,

po kojem se spasavate,ako držite što sam vam navijestio;osim ako uzalud povjerovaste.Doista, predadoh vam ponajprije što i primih:Krist umrije za grijehe naše po Pismima;bi pokopan i uskrišen treći dan po Pismima;ukaza se Kefi, zatim dvanaestorici.Potom se ukaza braći,kojih bijaše više od pet stotina zajedno;većina ih još i sada živi, a neki usnuše.Zatim se ukaza Jakovu,onda svim apostolima.Najposlije, kao nedonoščetu, ukaza se i meni.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:Ps 19, 2-5

Pripjev:Po svoj zemlji razliježe se jeka njihova.

 

Nebesa slavu Božju kazuju,
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje,
a noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije,
nije ni glas što se može čuti,
al’ po svoj zemlji razliježe se jeka,
riječi njihove sve do nakraj svijeta.

 

 

Evanđelje:Iv 14, 6-14

 

Toliko sam vremena s vama i još me ne poznate.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus Tomi:»Ja sam Put i Istina i Život:nitko ne dolazi Ocu osim po meni.Da ste upoznali mene,i Oca biste moga upoznali.Od sada ga i poznajete

i vidjeli ste ga.«Kaže mu Filip:»Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!«Nato će mu Isus:»Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?«»Tko je vidio mene, vidio je i Oca.Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’?Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni?Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim:Otac koji prebiva u meni čini djela svoja.Vjerujte mi:ja sam u Ocu i Otac u meni.Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte.Zaista, zaista, kažem vam:Tko vjeruje u mene,
činit će djela koja ja činim;i veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.I što god zaištete u moje ime,učinit ću,da se proslavi Otac u Sinu.Ako me što zaištete u moje ime,učinit ću.«

Riječ Gospodnja.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: