A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

I.JUTARNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV-I.JUTARNJA-UTORAK 04.05.2021

molitva časoslova

molimo časoslov

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

    Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
        Služite Gospodinu u veselju!
    Pred lice mu dođite *
        s radosnim klicanjem!

    Znajte da je Gospodin Bog: †
        on nas stvori, i mi smo njegovi, *
        njegov smo narod i ovce paše njegove.

    Uđite s hvalama na vrata njegova, †
        u dvore njegove s hvalospjevom, *
        hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

    Jer dobar je Gospodin, †
        dovijeka je ljubav njegova, *
        od koljena do koljena vjernost njegova.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja

HIMAN

Već zora rumen prosipa,
U visu pjesme ore se,
Pun slavlja svijet odjekuje,
Od groze urla pakao.

Oslobođene očeve
Iz tamnog smrtnog podzemlja
U svijetli život izvodi
Nebeski Kralj svemogući.

Stražari grob mu čuvali
I pečatio kamen ga,
A u grob svoj ko pobjednik
On sada smrt sahranjuje.

I viče sjajan anđeo:
Nek pjesme grobne svrše se,
Tugovat, plakat prestajte:
Zatirač smrti uskrsnu!

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

 

Ant.1. Koji siđe, on sam i uziđe nad sva nebesa, aleluja.

 

    Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
        svijet i svi koji na njemu žive.
    On ga na morima utemelji *
        i na rijekama učvrsti.

    Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
        tko će stajati na svetom mjestu njegovu?

    Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
        duša mu se ne predaje ispraznosti, *
        i ne kune se varavo.
    On blagoslov prima od Gospodina *
        i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
    Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
        koji traže lice Boga Jakovljeva.

    »Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin silan i junačan, *
        Gospodin silan u boju!«

    »Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
        dižite se, dveri vječne, *
        da uniđe Kralj slave!«
    »Tko je taj Kralj slave?« †
        »Gospodin nad Vojskama – *
        on je Kralj slave!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Koji siđe, on sam i uziđe nad sva nebesa, aleluja.

 

Ant. 2. Slavite dan radosti i hvalite Gospodina, aleluja.

 

    Blagoslovljen Bog, koji živi u vijeke, *
        i njegovo kraljevstvo!
    Jer on kažnjava i prašta, †
        dovodi u Podzemlje i odande izvodi, *
        i nema toga tko bi izmakao njegovoj ruci.

    Hvalite ga, sinovi Izraelovi, pred poganima, *
        jer vas je on među njih rasuo.
    Objavljujte njegovu veličinu *
        uzdižući ga nad sve živo,
    jer on je naš Gospod i Bog, *
        on je naš otac za sve vjekove.

    On nas kažnjava zbog naših zlih djela, *
        ali će se opet smilovati na nas
    i sabrati nas iz svih naroda *
        među koje smo razasuti.
    Obratite se k njemu svim srcem svojim †
        i svom dušom svojom, *
        da činite pred njim istinu,
    i on će se okrenuti k vama, *
        i neće sakrivati lica svoga od vas.
    Gledajte što učini s vama, *
        na sva ga usta slavite i hvalite,
    blagoslivljajte Gospoda pravde *
        i uzvisujte kralja vjekova.

    Ja ga u zemlji progonstva hvalim *
        i očitujem njegovu moć i veličinu
        grešnom narodu.
    Obratite se, grešnici, i činite pravdu pred njim. †
        Tko zna hoće li pogled svrnuti na vas *
        i milost vam iskazati!

    Boga svoga ja uznosim, †
        i duša moja hvali kralja nebeskoga, *
        i radosno klikće veličini njegovoj:
    tako neka kazuju svi *
        i hvale ga u Jeruzalemu!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Slavite dan radosti i hvalite Gospodina, aleluja.

 

Ant. 3. Puna je zemlja dobrote Gospodnje, aleluja.

    Pravednici, Gospodinu kličite! *
        Hvaliti ga pristoji se čestitima.
    Slavite Gospodina na harfi, *
        na liri od deset žica veličajte njega!
    Pjesmu novu zapjevajte njemu *
        i glazbala skladna popratite poklicima.

    Jer prava je riječ Gospodnja, *
        i vjernost su sva djela njegova.
    On ljubi pravdu i pravo: *
        puna je zemlja dobrote Gospodnje.
    Gospodnjom su riječju nebesa sazdana *
        i dahom usta njegovih sva vojska njihova.
    Vodu morsku on sabire kao u mješinu *
        i bezdane stavlja u spremišta.

    Zemlja sva neka pred Gospodinom strepi, *
        neka ga se boje svi stanovnici svijeta!
    Jer on reče – i sve postade, *
        naredi – i sve se stvori.
    Gospodin razbija nakane pucima, *
        mrsi namjere narodima.
    Naum Gospodnji dovijeka ostaje, *
        i misli srca njegova od koljena do koljena.

    Blago narodu kojemu je Gospodin Bog, *
        narodu koji on odabra sebi za baštinu!
    Gospodin motri s nebesa *
        i gleda sve sinove čovječije.
    Iz svoga prebivališta motri *
        sve stanovnike zemaljske:
    on je svima srca stvorio *
        i pazi na sva djela njihova.

    Ne spasava kralja vojska mnogobrojna, *
        ne spasava velika sila junaka.
    Isprazno se od konja nadati spasenju, *
        silna jačina njegova ne izbavlja.
    Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje, *
        nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
    da im od smrti život spasi, *
        da ih hrani u danima gladi.

    Naša se duša Gospodinu nada, *
        on je pomoć i zaštita naša.
    Srce nam se u njemu raduje, *
        u njegovo sveto ime mi se uzdamo.
    Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, *
        kao što se u tebe uzdamo!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Puna je zemlja dobrote Gospodnje, aleluja.

 

 

KRATKO ČITANJE  Dj 13, 30-33

Bog uskrisi Isusa od mrtvih. On se mnogo dana ukazivao onima koji s njim bijahu uzašli iz Galileje u Jeruzalem. Oni su sada njegovi svjedoci pred narodom. I mi vam navješćujemo evanđelje: obećanje dano ocima Bog je ispunio djeci, nama, uskrisivši Isusa, kao što je pisano u Psalmu drugom: Ti si Sin moj, danas te rodih.

 

KRATKI OTPJEV

R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin, * aleluja, aleluja. Iz groba.
O. Koji je za nas visio na križu.* Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Iz groba.

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Mir vam ostavljam, aleluja, mir vam svoj dajem, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Mir vam ostavljam, aleluja, mir vam svoj dajem, aleluja.

 

 

MOLBENICA

Usklikujmo Kristu koji je razoreni hram svoga tijela ponovno podigao i njemu upravimo svoju molbu:

                   Daj nam Gospodine, plodove svog uskrsnuća.

Kriste Spasitelju, o svojem si uskrsnuću ženama i apostolima navijestio radost spašavajući sav svijet;
-učini nas svojim svjedocima.

Svima si obećao uskrsnuće kojim ćemo uskrsnuti na nov život;
-učini nas navjestiteljima tvoga evanđelja.

Ti si se često ukazivao svojim apostolima i Duha si Svetoga u njih udahnuo;
-obnovi u nama Duha Stvoritelja

Obećao si svojim učenicima da ćeš s njima ostati do svršetka svijeta;
-ostani s nama danas, i vazda nam budi blizu.

Oče naš…

 

 

MOLITVA

Bože, Kristovim uskrsnućem obnovio si nas za vječni život. Daj nam postojanu vjeru i nadu da ćeš ispuniti svoja obećanja. Po Gospodinu.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

 

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: