A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

I.JUTARNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV I.JUTARNJA SRIJEDA 05.05.2021

molitva časoslova

molimo časoslov

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

    Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
        Služite Gospodinu u veselju!
    Pred lice mu dođite *
        s radosnim klicanjem!

    Znajte da je Gospodin Bog: †
        on nas stvori, i mi smo njegovi, *
        njegov smo narod i ovce paše njegove.

    Uđite s hvalama na vrata njegova, †
        u dvore njegove s hvalospjevom, *
        hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

    Jer dobar je Gospodin, †
        dovijeka je ljubav njegova, *
        od koljena do koljena vjernost njegova.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja

HIMAN

Već zora rumen prosipa,
U visu pjesme ore se,
Pun slavlja svijet odjekuje,
Od groze urla pakao.

Oslobođene očeve
Iz tamnog smrtnog podzemlja
U svijetli život izvodi
Nebeski Kralj svemogući.

Stražari grob mu čuvali
I pečatio kamen ga,
A u grob svoj ko pobjednik
On sada smrt sahranjuje.

I viče sjajan anđeo:
Nek pjesme grobne svrše se,
Tugovat, plakat prestajte:
Zatirač smrti uskrsnu!

Da budeš vazda, Isuse,
Veselje naše uskrsno,
Preporođene izbavi
Od grijeha smrti užasne.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
U vječne vijeke vjekova. Amen.

PSALMODIJA

 

Ant. 1. U tebi je, Gospodine, izvor životni, aleluja.

 

    Grešan je naum u srcu zlotvora, *
        straha Božjega nema on pred očima.

    Sam sebi on laska suviše, *
        grijeha svog ne vidi i ne mrzi.
    Riječi usta njegovih zlodjelo su i prijevara, *
        za razumnost i dobro on više ne mari.
    Bezakonje smišlja na postelji svojoj, †
        na opaku ostaje putu, *
        od zla ne odustaje.

    Do neba je, Gospodine, dobrota tvoja, *
        do oblaka vjernost tvoja.
    Pravednost je tvoja ko Božji vrhunci, †
        a sudovi tvoji ko duboko more: *
        ljude i stoku ti, Gospodine, spasavaš.

    Kako li je dragocjena, Bože, dobrota tvoja, *
        pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju:
    site se pretilinom Doma tvojega, *
        potocima svojih slasti ti ih napajaš.
    U tebi je izvor životni, *
        tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo.

    Zakrili dobrotom sve koji te štuju, *
        i pravednošću svojom sve koji su srca čestita.
    Neka me ne zgazi noga ohola, *
        i ruka grešnika neka me ne goni.
    Gle, padoše koji čine bezakonje: *
        oboreni su, ne mogu ustati.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. U tebi je, Gospodine, izvor životni, aleluja.

 

Ant. 2. Ti posla Duha svoga, Gospodine, i postadoše, aleluja.

 

    Slavite Boga moga s bubnjevima, *
        Gospodinu pjevajte s cimbalima,
    psalam i pohvalu pjevajte mu u čast, *
        veličajte i zazivajte Ime njegovo!
    Jer je Gospod Bog što dokončava ratove, *
        Gospodin mu je ime.

    Bogu svom pjevat ću pjesmu novu. †
        Velik si i slavan, Gospode! *
        U sili divan i nepobjediv!
    Sva stvorenja tvoja tebi neka služe, *
        jer ti samo reče, i postadoše;
    posla duh svoj, i on ih oblikova. *
        I glasu tvome nitko ne odolje.

    Planine će se iz temelja s vodama potresti, *
        hridi će se pred tobom kao od voska istopiti,
    ali prema onima koji te se boje, *
        ti ćeš i tada milostiv biti.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Ti posla Duha svoga, Gospodine, i postadoše, aleluja.
 

Ant. 3. Bog je kralj nad zemljom svom, pjevajte mu pjevači vrsni, aleluja.

 

    Narodi svi, plješćite rukama, *
        kličite Bogu glasom radosnim.
    Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan, *
        kralj velik nad zemljom svom.

    Narode je nama podložio, *
        pogane stavio pod noge naše,
    baštinu nam odabrao – *
        ponos Jakova, svoga ljubimca.
    Uzlazi Bog uz klicanje, *
        Gospodin uza zvuke trublje.

    Pjevajte Bogu, pjevajte, *
        pjevajte kralju našemu, pjevajte!
    Jer on je kralj nad zemljom svom, *
        pjevajte Bogu, pjevači vrsni!

    Bog kraljuje nad narodima, *
        stoluje Bog na svetom prijestolju.
    Prvaci se pribiru poganski *
        k narodu Boga Abrahamova.
    Božji su svi vlastodršci zemlje, *
        nad svima on je uzvišen.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.
Ant. Bog je kralj nad zemljom svom, pjevajte mu pjevači vrsni, aleluja.

 

KRATKO ČITANJE Rim 6, 8-11

Ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista: Krist, uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu. Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!

 

KRATKI OTPJEV

R. Iz groba je uskrsnuo Gospodin,* aleluja, aleluja. Iz groba.
O. Koji je za nas visio na križu.* Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Iz groba.

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Ja sam pravi trs, aleluja, vi ste mi loze, aleluja.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        što pohodi i otkupi narod svoj;
    podiže nam snagu spasenja *
        u domu Davida, sluge svojega,
    kao što obeća na usta
        svetih proroka svojih odvijeka: †
        spasiti nas od neprijatelja naših – *
        i od ruke sviju koji nas mrze;
    iskazati dobrotu ocima našim, *
        i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
    zakletve kojom se zakle Abrahamu,
        ocu našemu: *
        da će nam dati
    te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
        služimo bez straha
    u svetosti i pravednosti pred njim *
        u sve dane svoje.

    A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
        jer ćeš ići pred Gospodinom
        da mu pripraviš putove,
    da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
        po otpuštenju grijeha njihovih,
    darom premilosrdnog srca Boga našega *
        po kojem će nas pohoditi
        Mlado Sunce s visine,
    da obasja one što sjede u tmini
        i sjeni smrtnoj, *
        da upravi noge naše na put mira.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Ja sam pravi trs, aleluja, vi ste mi loze, aleluja.

 

 

MOLBENICA

Krist je predan zbog naših opačina i uskrsnuo radi našeg opravdanja. Njemu, svome Spasitelju, uskliknimo molbom:

                   Gospodine, spasi nas pobjedom svojom.

Kriste, Spasitelju, ti si nas obradovao nadvladavši smrt, uzvisio si nas uskrsnuvši i obilato si nas obdario darima;
-potakni naša srca i posveti ovaj dan darom Duha Svetoga.

Tebe na nebu anđeli slave, a na zemlji ti si ljudi klanjaju;
-mi te u ovo uskrsno vrijeme molimo da primiš naše poklonstvo u duhu i istini.

Gospodine Kriste, spasi nas i očituj svoje milosrđe na nama koji iščekuju uskrsnuće;
-smiluj nam se i danas nas čuvaj od svakoga zla.

Kralju slave, živote naš, kad se ti ponovno pojaviš;
-daj da se tada i mi s tobom pojavimo u slavi.

Oče naš…

 

 

MOLITVA

Bože ti nevinost ljubiš i obnavljaš. Upravi k sebi naše srce. Oslobodio si nas mraka nevjere: ne daj da ikada odlutamo od tebe, pravoga svjetla. Po Gospodinu.

 

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo u život vječni. Amen.

 

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: