A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MISNA ČITANJA, NASLOVNICA

MISNA ČITANJA SRIJEDA 05.05.2021

evanđelje dana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.

V. vazmeni tjedan

Srijeda, 5. 5. 2021.

Svagdan

ČITANJA:
M. ČIT.: Dj 15,1-6; Ps 122,1-5; Iv 15,1-8

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Hilarije, Anđeo, Maksim

 

Prvo čitanje:Dj 15, 1-6

 

Odrediše da uzađu u Jeruzalem k apostolima i starješinama poradi nastalog pitanja.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Siđoše neki iz Judeje u Antiohiju i počeše učiti braću: »Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasiti.« Kad između njih te Pavla i Barnabe nasta prepirka i raspra nemalena, odrediše da Pavao i Barnaba i još neki drugi između njih uzađu u Jeruzalem k apostolima i starješinama poradi tog pitanja.

Oni su, dakle ispraćeni od Crkve prolazili kroz Feniciju i Samariju pripovijedajući o obraćenju pogana i donoseći svoj braći veliku radost. Kada pak stigoše u Jeruzalem, primi ih Crkva, apostoli i starješine. Ispripovijediše što sve Bog učini po njima.

Onda ustanu neki od onih što iz farizejske sljedbe bijahu prigrlili vjeru pa rekoše: »Treba ih obrezati i zapovjediti im da opslužuju Zakon Mojsijev.«

Nato se apostoli i starješine sastanu da to razmotre.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:Ps 122, 1-5

Pripjev:

Obradovah se kad mi rekoše: »Hajdemo u Dom Gospodnji!«

 

Obradovah se kad mi rekoše:
»Hajdemo u Dom Gospodnji!«
Eto, noge nam već stoje
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena,
plemena Gospodnja!

Po Zakonu Izraelovu,
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice,
stolice Doma Davidova.

 

Evanđelje:Iv 15, 1-8

 

Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:»Ja sam istinski trs,a Otac moj — vinogradar.Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe,a svaku koja rod donosi,čisti da više roda donese.Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio.

Ostanite u meni i ja u vama.Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe ako ne ostane na trsu,tako ni vi ako ne ostanete u meni.Ja sam trs,vi loze.Tko ostaje u meni i ja u njemu,taj donosi mnogo roda.Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.
Ako tko ne ostane u meni,izbace ga kao lozu i usahne.Takve onda skupe i bace u oganj te gore.Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama,što god hoćete, ištite i bit će vam.Ovime se proslavlja Otac moj:da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.«

Riječ Gospodnja.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: