A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

II.VEČERNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV-II VEČERNJA VII.VAZMENA NEDJELJA 16.05.2021

molitva časoslova

molimo časoslov

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

 

HIMAN

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti
U grudi, štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,
Blagodat Boga svevišnjeg,
Studenac živi, ljubav plam
I pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,
Ti prste desne Očeve,
Od vječnog Oca obećan
Ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu,
Zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj
I postojani mir nam daj,
Ispred nas idi, vodi nas,
Da svakog zla se klonimo.

Daj, Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen.

 
 PSALMODIJA

 

Ant. 1. Očistivši grijehe, sjede s desna veličanstva na visinama, aleluja.

 

    Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
        »Sjedi mi zdesna
    dok ne položim dušmane tvoje *
        za podnožje tvojim nogama!

    Žezlo tvoje moći protegnut će
        Gospodin sa Siona: *
        vladaj posred svojih neprijatelja!
    Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
        za dan tvog junaštva:
    kao rosa iz krila zorina *
        uza te su mladi ratnici.«

    Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
        »Zauvijek ti si svećenik *
        po redu Melkisedekovu!«

    Gospodin ti je zdesna, *
        on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
    Na putu će se napit iz potoka, *
        visoko će dignuti glavu.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.

     Amen.

Ant. Očistivši grijehe, sjede s desna veličanstva na visinama, aleluja.

 

Ant. 2. Gospodin posla spasenje svom narodu, aleluja.

 

    Hvalit ću Gospodina svim srcem svojim *
        u zboru pravednika, u zajednici njihovoj.
    Silna su djela Gospodnja, *
        nek razmišljaju o njima svi koji ih ljube.
    Sjajno je i veličanstveno djelo njegovo, *
        i pravda njegova ostaje dovijeka.
    Čudesima svojim spomen postavi, *
        milostiv je Gospodin i milosrdan.
    Hranu dade štovateljima svojim, *
        dovijeka se sjeća svoga Saveza.

    Silna djela svoja objavi svom narodu, *
        u posjed im dade zemlju pogana.
    Djela ruku njegovih vjernost su i pravednost, *
        stalne su sve naredbe njegove,
    utvrđene za sva vremena, dovijeka, *
        sazdane na istini i na pravdi.
    On posla spasenje svom narodu, †
        Savez svoj postavi zauvijek: *
        sveto je i strašno ime njegovo!
    Početak mudrosti strah Gospodnji! †
        Mudro čine koji ga poštuju. *
        Slava njegova ostaje dovijeka!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodin posla spasenje svom narodu, aleluja.
 

Ant. 3. Aleluja, zakraljeva Gospodin naš, radujmo se i slavu mu dajmo, aleluja.

 

 

    Aleluja.
    Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
    Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

    Aleluja.
    Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
    Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

    Aleluja.
    Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar, *
    Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

    Aleluja.
    Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
    Opremila se Zaručnica njegova! Aleluja.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Aleluja, zakraljeva Gospodin naš, radujmo se i slavu mu dajmo, aleluja.

 

KRATKO  ČITANJE Heb 10, 12-14

Krist, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjedne zdesna Bogu čekajući otad dok se neprijatelji ne podlože za podnožje njegovim nogama. Jednim, uistinu, prinosom zasvagda usavrši posvećene.

 

 

KRATKI OTPJEV

R. Duh Branitelj, * aleluja, Duh.
O. Poučit će vas o svemu. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Duh.
    

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati, Duh istine, koji od Oca izlazi, on će svjedočiti za mene, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati, Duh istine, koji od Oca izlazi, on će svjedočiti za mene, aleluja.

 

PROŠNJE

Ne znamo što da molimo kako valja, ali sam se Duh Sveti za nas zauzima neizrecivim uzdisajima. Zbog toga recimo

                         Neka Duh Sveti vapije za nas.

Kriste nebeski Pastiru , daj našim pastirima mudrosti savjeta
-da tvoj narod djelotvornije vode spasenju.

Ti u visinama prebivaš i bogat si milosrđem
-pogledaj siromašne i bijedne ovdje na zemlji.

Ti si osjenjenjem Duha Svetoga začet od Djevice Marije
-čuvaj svete djevice u duhu njihova posvećenja.

Svečeniče naš, koji Oca u Duhu Svetome slaviš
-u toj hvali i slavi pridruži sebi sve ljude.

Nek pokojnici postignu slobodu slave djece Božje
-i puno otkupljenje svoga tijela.

Oče naš…

 

 

MOLITVA

Gospodine, mi vjerujemo da je Spasitelj ljudskog roda sada s tobom u slavi. Uslišaj nam molitvu: daj da iskusimo njegovu prisutnost s nama do svršetka svijeta, kako je obećao. Po Gospodinu.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

 

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: