A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

II.VEČERNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV-II VEČERNJA ČETVRTAK 20.05.2021

molitva časoslova

molimo časoslov

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

 

HIMAN

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti
U grudi, štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,
Blagodat Boga svevišnjeg,
Studenac živi, ljubav plam
I pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,
Ti prste desne Očeve,
Od vječnog Oca obećan
Ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu,
Zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj
I postojani mir nam daj,
Ispred nas idi, vodi nas,
Da svakog zla se klonimo.

Daj, Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen.

 
 
PSALMODIJA

 

Ant. 1. Dade mu Gospodin Bog prijestolje Davida, oca njegova, aleluja.

I.

    Spomeni se, Gospodine, Davida, *
        i sve brižljivosti njegove:
    kako se Gospodinu zakleo, *
        zavjetovao snazi Jakovljevoj:

    »Neću ući u šator doma svog, *
        nit uzaći na ležaj svoje postelje,
    neću pustiti snu na oči, *
        nit počinka dati vjeđama,
    dok Gospodinu mjesto ne nađem, *
        boravište Snazi Jakovljevoj.«

    Eto, čusmo za nj u Efrati, *
        nađosmo ga u Poljima jaarskim.
    Uđimo u stan njegov, *
        pred podnožje mu padnimo!

    »Ustaj, Gospodine, pođi k svom počivalištu, *
        ti i Kovčeg sile tvoje!
    Svećenici tvoji nek se obuku u pravednost, *
        pobožnici tvoji nek radosno kliču!
    Poradi Davida, sluge svojega, *
        ne odbij lice pomazanika svoga!«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Dade mu Gospodin Bog prijestolje Davida, oca njegova, aleluja.

 

Ant. 2. Isus Krist je jedini moćan, kralj kraljeva i Gospodar gospodara, aleluja.

 

    Gospodin se zakle Davidu *
        zakletvom tvrdom od koje neće odustati:
    »Potomka tvoje utrobe *
        posadit ću na prijestolje tvoje.

    Budu li ti sinovi Savez moj čuvali *
        i svjedočanstva kojima ih učim,
    i sinovi će njini dovijeka *
        sjedit na tvom prijestolju.«

    Jer Gospodin odabra Sion, *
        njega zaželje sebi za sjedište.
    »Ovo mi je počivalište vječno, *
        boravit ću ovdje jer tako poželjeh.

    Žitak ću njegov blagosloviti, *
        siromahe nahraniti kruhom.
    Svećenike njegove u spas ću odjenuti, *
        sveti će njegovi kliktati radosno.

    Učinit ću da ondje za Davida snaga izraste, *
        pripravit ću svjetiljku za svog pomazanika.
    U sram ću mu obući dušmane, *
        a na njemu će blistat vijenac moj.«

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Isus Krist je jedini moćan, kralj kraljeva i Gospodar gospodara, aleluja.

 

Ant. 3. Tko je među jakima sličan tebi, Gospodine; tko je sličan tebi, uzvišeni u svetosti, aleluja.

 

    Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože, Svevladaru, †
        koji jesi i koji bijaše *
        zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
        i zakraljio se!

    Gnjeviše se narodi,
        ali dođe srdžba tvoja, *
        i čas da se sudi mrtvima
    i naplata dade slugama,
        tvojim prorocima i svetima *
        i svima koji se boje imena tvoga,
        malima i velikima.

    Sada nasta spasenje i snaga †
        i kraljevstvo Boga našega *
        i vlast Pomazanika njegova!
    Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
        koji ih dan i noć optuživaše
        pred Bogom našim.

    Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom †
        i riječju svoga svjedočanstva: *
        nisu ljubili života svoga
        – sve do smrti.
    Zato, veselite se, nebesa *
        i svi nebesnici!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Tko je među jakima sličan tebi, Gospodine; tko je sličan tebi, uzvišeni u svetosti, aleluja.

 

 

 

KRATKO  ČITANJE  1 Kor 2, 9-10

Zar ne znate da je tijelo vaše hram Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji? Jer otkupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem.

 

 

KRATKI OTPJEV

R. Duh Branitelj, * aleluja, Duh.
O. Poučit će vas o svemu. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Duh.

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Kad dođe on – Duh istine- upučivat će vas u svu isinu i očitovat će vam ono što dolazi, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeaa ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.

    Amen.

Ant. Kad dođe on – Duh istine- upučivat će vas u svu isinu i očitovat će vam ono što dolazi, aleluja.

 

PROŠNJE

Pomolimo se Kristu koji je blagoslovljen zasvagda, da pošalje Duha Svetoga svima koje je otkupio. Zato mu upravimo svoju prošnju:

                             Pogledaj Gospodine, na sve koje si otkupio.

Pošalji u svoju Crkvu, Duha jedinstva
-da nestane svađe, mržnje i podjeljenosti

Ti si ljude oslobodio od đavolskog gospodstva
-oslobodi svije od zala koja ga pritišću

Moleći se, po Duhu si se pripravio za djelo služenja
-daj da Duh Sveti po molitvi vodi svećenike u vršenju njihove službe

Nek tvoj Duh nadahnjuje sve upravitelje naroda
-da traže dobro svih kojima su na čelu

Ti živiš u slavi Očevoj
-u slavu svoju pozovi pokojnike.

Oče naš…

 

 

MOLITVA

Gospodine, nek nas tvoj Duh snažno pronikne svojim darovima. Nek nam dade novo srce, tebi milo i savršeno skladno s tvojom voljom. Po Gospodinu.

 

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: