A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

II.VEČERNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV-II VEČERNJA PETAK 21.05.2021

molitva časoslova

molimo časoslov

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

 

HIMAN

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
Pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti
U grudi, štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,
Blagodat Boga svevišnjeg,
Studenac živi, ljubav plam
I pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,
Ti prste desne Očeve,
Od vječnog Oca obećan
Ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu,
Zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj
I postojani mir nam daj,
Ispred nas idi, vodi nas,
Da svakog zla se klonimo.

Daj, Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen.

 
 
PSALMODIJA

 

Ant. 1. Ja sam Gospodin, spasitelj i otkupitelj tvoj, aleluja.

I.

    Hvalite ime Gospodnje, *
        hvalite, sluge Gospodnje
    koji u Domu Gospodnjem stojite, *
        u predvorjima Doma Boga našega!

    Hvalite Gospodina, jer dobar je Gospodin, *
        pjevajte imenu njegovu, jer je ljupko!
    Jer Gospodin sebi odabra Jakova, *
        Izraela za dragu svojinu.

    Znadem da je velik Gospodin, *
        da je Gospodin naš nad svim bozima.
    Što god se Gospodinu svidi, †
        to čini na nebu i na zemlji, *
        na moru i u bezdanima.
    Oblake diže s kraja zemlje, †
        stvara kiše i munje, *
        vjetar izvodi iz skrovišta njegovih.

    On Egiptu pobi prvorođence, *
        ljude i stoku podjednako.
    On učini znamenja i čudesa †
        usred tebe, Egipte, *
        protiv Faraona i svih slugu njegovih.
    On pobi narode mnoge *
        i pogubi kraljeve moćne:
    Sihona, kralja amorejskog, †
        i Oga, kralja bašanskoga, *
        i sva kraljevstva kanaanska.
    I dade njihovu zemlju u baštinu, *
        u baštinu Izraelu, narodu svom.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Ja sam Gospodin, spasitelj i otkupitelj tvoj, aleluja.

 

Ant. 2. Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koje dolazi, aleluja.

 

 

    Ime tvoje, Gospodine, ostaje dovijeka, †
        i spomen na te, Gospodine, *
        od koljena do koljena.
    Jer Gospodin štiti narod svoj, *
        slugama svojim on je milostiv.

    Kumiri poganski, srebro i zlato, *
        ljudskih su ruku djelo:
    usta imaju, a ne govore; *
        oči imaju, a ne vide;
    uši imaju, a ne čuju; *
        i nema daha u ustima njihovim.
    Takvi su i oni koji ih napraviše *
        i svi koji se u njih uzdaju.

    Dome Izraelov, Gospodina blagoslivljaj! *
        Dome Aronov, Gospodina blagoslivljaj!
    Dome Levijev, Gospodina blagoslivljaj! *
        Štovatelji Gospodnji, Gospodina blagoslivljajte!

    Blagoslovljen sa Siona Gospodin *
        koji prebiva u Jeruzalemu!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koje dolazi, aleluja.

 

 

Ant. 3. Zapjevajmo Gospodinu, jer se slavom proslavio, aleluja.

 

    Velika su i čudesna djela tvoja, *
        Gospodine, Bože, Svevladaru!
    Pravedni su i istiniti putovi tvoji, *
        Kralju narodâ!

    Tko da te se ne boji, Gospodine, †
        tko da ne slavi Ime tvoje! *
        Ti si jedini svet!

    I zato svi će narodi doći †
        i klanjati se pred tobom, *
        jer se očitovahu pravedna djela tvoja!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant.  Zapjevajmo Gospodinu, jer se slavom proslavio, aleluja.

 

 

KRATKO ČITANJE Gal 5, 16.22a.25

Po duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela. Plod je Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo.

    

KRATKI OTPJEV

R. Duh Branitelj, * aleluja, Duh.
O. Poučit će vas o svemu. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Duh.

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Svi bijahu jednodušno postojani u molitvi s Marijom , majkom Isusovom, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.

    Amen.

Ant. Svi bijahu jednodušno postojani u molitvi s Marijom , majkom Isusovom, aleluja.

 

PROŠNJE

Blagoslivljajmo Oca koji je na poganske narode izlio milost Duha Svetoga i molimo ga da ta milost iz dana u dan obiluje.

                       Nek se, Gospodine, raširi milost Duha Svetoga.

Gospodine, ti si svoga izabranika dao na rasvjetljenje naroda
-otvori oči slijepima i izvedi ih iz sužanjstva sve koji sjede u tmini.

Ti si snagom Duha Svetoga Krista pomazao za službu spasenja
-daj da ponovo prođe svijetom iscjeljujući i dobro čineći svim ljudima.

Pošalji svoga Duha, svjetlost srdaca,
-da sumljičave ojača u vjeri.

Pošalji svoga Duha, koji je počinak u radu
-da umorne uzdigne i pomogne svima koji su slomljena srca.

Ispuni nadu pokojnika
-da o Kristovu dolasku postignu uskrsnuće.

Oče naš…

 

MOLITVA

Bože, proslavio si Krista i prosvijetlio nas Svetim Duhom da nam otvoriš pristup u vječnost: molimo, da ti po tom daru odanije služimo i rastemo u vjeri. Po Gospodinu.
 

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

 

 

 

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: