A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

II.VEČERNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV-II VEČERNJA ČETVRTAK 27.05.2021

molitva časoslova

molimo časoslov

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

HIMAN

O Bože, moći najviša,
Ti bića vodom rođena
Il njoj u krilu ostavljaš,
Il u visine uzdižeš.

Vodena u vir uranjaš,
A zračna k nebu uznosiš,
Da razna mjesta napune
Od iste loze potječuć.

Pomozi svojim slugama,
Što tvoja krv ih oprala,
Da grijesima se uklone
I gorkoj smrti izmaknu.

O neka grijeh ne poništi,
Nit oholost uznese, nas,
Duh potišten da ne klone,
Uznesen da ne surva se.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

     

     
PSALMODIJA

 

Ant. 1. On je ljubav moja i zaštita moja: u njega se uzdam.
                            I.

    Blagoslovljen Gospodin, hridina moja: *
        ruke mi uči boju a prste ratu.
    On je ljubav moja i tvrđava moja, *
        zaštita moja, izbavitelj moj,
    štit moj za koji se sklanjam; *
        on mi narode stavlja pod noge!

    Što je čovjek, Gospodine, da ga poznaješ, *
        što li čedo ljudsko da ga se spominješ?
    Poput daška je čovjek, *
        dani njegovi kao sjena nestaju.

    Gospodine, nagni svoja nebesa i siđi, *
        takni bregove: i zadimit će se!
    Sijevni munjom i rasprši dušmane, *
        odapni strijele i rasprši ih!

    Ruku pruži iz visina, †
        istrgni me i spasi iz voda beskrajnih, *
        iz šaka sinova tuđinskih;
    laži govore usta njihova, *
        a desnica krivo priseže.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. On je ljubav moja i zaštita moja: u njega se uzdam.

 

 

Ant. 2. Blago narodu kojem je Gospodin Bog.

                      II.

    Pjevat ću ti, Bože, pjesmu novu, *
        na harfi od deset žica svirat ću.
    Ti daješ pobjedu kraljevima, *
        ti koji si spasio Davida, slugu svojega,
    od pogubna mača spasi mene, *
        oslobodi me iz ruke tuđinske;
    laži govore usta njihova, *
        a desnica krivo priseže.

    Daj da nam sinovi budu kao biljke *
        što rastu od mladosti svoje;
    a kćeri naše kao stupovi ugaoni, *
        krasne poput hramskog stupovlja;
    da nam žitnice budu pune svakog obilja, *
        s plodovima svakojakim u izobilju;
    ovce naše plodile se na tisuće, †
        plodile se beskrajno na našim poljima; *
        stoka naša neka bude tovna!
    U zidinama nam ne bilo proboja ni ropstva, *
        ni plača na ulicama našim!

    Blago narodu kojem je tako, *
        blago narodu kojem je Gospodin Bog!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Blago narodu kojem je Gospodin Bog.

 

Ant. 3. Sada nasta spasenje i kraljevstvo Boga našega.

    Zahvaljujemo ti, Gospodaru, Bože Svevladaru,
        koji jesi i koji bijaše *
        zato što si uzeo u ruke moć svoju veliku
        i zakraljio se!

    Gnjeviše se narodi,
        ali dođe srdžba tvoja *
        i čas da se sudi mrtvima
    i naplata dade slugama,
        tvojim prorocima i svetima *
        i svima koji se boje imena tvoga,
        malima i velikima.

    Sada nasta spasenje i snaga †
        i kraljevstvo Boga našega *
        i vlast Pomazanika njegova!
    Jer, zbačen je tužitelj braće naše *
        koji ih dan i noć optuživaše
        pred Bogom našim.

    Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom
        i riječju svoga svjedočanstva: *
        nisu ljubili života svoga – sve do smrti.
    Zato, veselite se, nebesa, *
        i svi nebesnici!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Sada nasta spasenje i kraljevstvo Boga našega.

 

 

KRATKO ČITANJE Usp. Kol 1, 23

Ostanite u vjeri utemeljeni, stalni i nepoljuljani u nadi evanđelja koje čuste, koje se propovijeda svakom stvorenju pod nebom.

 

KRATKI OTPJEV

R. Gospodin je pastir moj * ni u čem ja ne oskudijevam. Gospodin.
O. Na poljanama zelenim on mi daje odmora. * Ni u čem ja ne oskudijevam. Slava Ocu. Gospodin.

     

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Gladne pravde Gospodin siti i napuni dobrima.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Gladne pravde Gospodin siti i napuni dobrima.

 

 

PROŠNJE

Pobožno se pomolimo Kristu, svjetlu naroda i radosti svega živoga:

          Gospodine, daj nam svjetlost, mir i spasenje.

Gospodine, svjetlo nepomućeno i Riječi Očeva, došao si sve ljude spasiti:
-upravljaj katekumenima svoje Crkve da u tebi nađu svjetlost.

Gospodine, ne gledaj na naše grijehe,
-jer u tebe je milosrđe.

Ti hoćeš da ljudi svojim umom istražuju tajne prirode kako bi svijetom zagospodarili:
-daj da znanost i tehnika služe tebi na slavu i na dobrobit svih ljudi.

Štiti sve one koji u svijetu služe braći ljudima:
-daj da svoju službu vrše slobodno i bez ikakve zapreke i štete.

Gospodine, nitko ne zatvara što ti otvaraš:
-privedi svome svjetlu pokojne koji preminuše u nadi uskrsnuća.

    Oče naš…

 

MOLITVA

Čuj, Gospodine, naše večernje prošnje i daj da idući stopama tvoga Sina u strpljivosti donesemo plod dobrih djela. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

 

Želiš nagraditi naš rad? Želiš nagraditi naš trud?

DONIRAJ PREKO   PAYPAL

e-mail   [email protected]

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: