A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

II.VEČERNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV-II VEČERNJA ČETVRTAK TIJELOVO 03.06.2021

molitva časoslova

molimo časoslov

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

 

HIMAN

Usta moja, uzdižite,
K preslavnomu Tijelu glas,
I Krv dragu proslavite,
Što je proli za sve nas.
Čedo majke plemenite,
Ljudskog roda Kralj i Spas.

Dan je svima smrtnicima,
Djeva nam ga porodi
I on prođe sijuć tlima
Zrnje riječi Božjih,
A na kraju vjernicima
Divan spomen ostavi.

Kad je s braćom večerao
Spas na gozbi posljednjoj,
Sav je zakon obdržao
On u hrani vazmenoj
I ko hranu tad je dao
Sam sebe družbi svoj.

Gospod zbori i kruh biva
Svetim tijelom Njegovim,
Likom vina krv se skriva,
Okom toga ne vidim ,
Al sam vjera živa
Kazuje bezazlenim.

Divnoj dakle tajni ovoj
Klanjajmo se smjerno mi,
Stari zakon žrtvi novoj
Nek se sada ukloni,
Vjera duši čovjekovoj
Nek spoznanje dopuni.

Bogu Ocu, Bogu Sinu
Hvala s pjesmom radosno,.
Častimo im veličinu,
Častimo ih dušom svom,
K Duhu svetom nek se vinu
Glasi s dikom jednakom. Amen.

 

 

PSALMODIJA

Ant. 1. Krist Gospodin, svećenik navijeke po redu Melkisedekovu, prinese kruh i vino.

 

    Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
        »Sjedi mi zdesna
    dok ne položim dušmane tvoje *
        za podnožje tvojim nogama!

    Žezlo tvoje moći protegnut će
        Gospodin sa Siona: *
        vladaj posred svojih neprijatelja!
    Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
        za dan tvog junaštva:
    kao rosa iz krila zorina *
        uza te su mladi ratnici.«

    Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
        »Zauvijek ti si svećenik *
        po redu Melkisedekovu!«

    Gospodin ti je zdesna, *
        on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
    Na putu će se napit iz potoka, *
        visoko će dignuti glavu.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Krist Gospodin, svećenik navijeke po redu Melkisedekovu, prinese kruh i vino.

 

 

Ant. 2. Uzet ću čašu spasenja i tebi ću prinijeti žrtvu hvale.

 

    Ja vjerujem i kada kažem: *
        »Nesretan sam veoma.«
    U smetenosti svojoj rekoh: *
        »Svaki je čovjek lažac!«

    Što da uzvratim Gospodinu *
        za sve što mi je učinio?
    Uzet ću čašu spasenja *
        i zazvati ime Gospodnje.

    Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
        pred svim pukom njegovim.
    Dragocjena je u očima Gospodnjim *
        smrt pobožnika njegovih.

    Gospodine, tvoj sam sluga, †
        tvoj sluga, sin službenice tvoje – *
        ti si razriješio okove moje.
    Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, *
        zazvat ću ime Gospodnje.

    Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
        pred svim pukom njegovim,
    u predvorjima Doma Gospodnjega, *
        posred tebe, Jeruzaleme!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Uzet ću čašu spasenja i tebi ću prinijeti žrtvu hvale.

Ant. 3. Gospodine ti si , put ti si istina, ti si život svijeta.

 

    Aleluja.
    Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
    Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

    Aleluja.
    Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
    Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

    Aleluja.
    Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar. *
    Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

    Aleluja.
    Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
    Opremila se Zaručnica njegova!Aleluja.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodine ti si , put ti si istina, ti si život svijeta.

 

 

KRATKO ČITANJE   1Kor 11, 23-25

Ja od Gospodina primihšto vam predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: “Ovo je tijelo moje – za vas. Ovo činite meni na spomen.” Tako i čašu po večeri govoreći: “Ova je čaša novi Savez u mojoj krvi. Ovo činite, kad god pijete, meni na spomen.”

 

KRATKI OTPJEV

R. Nahrani ih je kruhom nebeskim, * aleluja, aleluja. Nahrani.
O. Čovjek blagovaše kruh Jakih. * Aleluja, aleluja.  Slava Ocu. Nahrani.
     

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. O sveta gozbo na kojoj se Krist blaguje:  vrši se spomen njegove muke, duša se ispunja milošću i daje nam se zalog buduće slave, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. O sveta gozbo na kojoj se Krist blaguje:  vrši se spomen njegove muke, duša se ispunja milošću i daje nam se zalog buduće slave, aleluja.

 

 

PROŠNJE

Krist je na večeri, na koju sve pozva,  predao svoje tijelo i krv za život svijeta. Njemu se pomolimo riječima:

                       Kriste, kruše nebeski, daj nam život vječni.

Kriste, Sine Boga živoga, naložio si da euharistijsku večeru činimo tebi na spomen
-Crkvu svoju obogaćuj vjernim slavljem otajstva.

Kriste jedini svečeniče Svevišnjega, povjerio si svećenicima da prinose otajstva
-daj da životom odraze što u znakovima slave.

Kriste, mano s neba, ti svojim kruhom daješ lijek besmrnosti i zalog uskrsnuća
-vrati bolesnima zdravlje a grešnicima živu nadu.

Kriste Kralju koji ćeš doći, naredio si da slavimo tvja otajstvanavješćujući tvoju smrt dok ne dođeš
-sve koji u tebi usnuše učini učini dionicima svoga uskrsnuća.

Oče naš…

 

MOLITVA

Gospodine Isuse Kriste, u divnom otajstvu ostavio si nam spomen svoje Muke. Daj da tako slavimo svete tajne tvoga tijela i krvi da vazda uživamo plod tvog otkupljenja. Koji živiš.

 

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: