A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

II.VEČERNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV-II VEČERNJA PETAK 04.06.2021

molitva časoslova

molimo časoslov

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

 

HIMAN

Nebeski Stvorče čovjekov,
Što rediš sam vasionu:
Zapovijedaš i izlaze
Iz krila zemlje gmaz i zvijer.

Na nalog tvoj oživljuju
Golemog tijela stvorovi,
Da služe tvojim slugama
Dok bude teklo vremena.

Pokori svaku požudu
Što silom na nas udara,
Il’u srce se uvlači,
Il’u krv već nam prelazi.

Daj dar nam svete radosti,
Daj pomoć svoje milosti,
Razlomi grijeha okove,
Poveži mira vezova.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetom
U kraju vladaš vječitom. Amen.

 

PSALMODIJA

Ant. 1. Iscijeli mi, Gospodine, dušu, jer tebi sagriješih.

 

    Blago onome koji misli na uboga i slaba: *
        u dan nevolje Gospodin će ga spasiti!
    Gospodin će ga štititi i živa sačuvati, †
        sreću mu dati na zemlji, *
        i neće ga predati na volju dušmanima.
    Gospodin će ga ukrijepiti na postelji boli, *
        bolest mu okrenuti u snagu.

    Zavapih:  »Gospodine, smiluj mi se, *
        iscijeli mi dušu, jer tebi sagriješih!«
    Neprijatelji zlo govore o meni: *
        »Kad će umrijeti
        i kad će mu nestati imena?«
    I dođe li tko da me posjeti, himbeno govori, *
        u srcu pakosti skuplja i vani opada.

    Mrzitelji moji svi složno šapuću o meni: *
        zlo mi dosuđuju:
    »Pogubna se pošast na nj oborila.« *
        Ili: »Tko jednom leže, više ne ustaje.«
    Pa i prijatelj moj u koga se uzdah, *
        koji blagovaše kruh moj, petu na me podiže.

    A ti, Gospodine, smiluj se meni i podigni me *
        da im mogu uzvratiti.
    Po tome ću znati da sam mio tebi: *
        što se dušmanin moj
        neće veseliti nada mnom.
    Ti ćeš me zdrava uzdržati *
        i pred svoje me lice staviti dovijeka.

    Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
        od vijeka do vijeka! Tako neka bude! Amen.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Iscijeli mi, Gospodine, dušu, jer tebi sagriješih.

 

Ant. 2. S nama je Gospodin nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev.

    Bog nam je zaklon i utvrda, *
        pomoćnik spreman u nevolji.
    Stoga, ne bojmo se kad se ljulja zemlja, *
        kad se bregovi ruše u srce mora.
    Nek buče i bjesne valovi morski, *
        nek bregovi dršću od žestine njihove:
    s nama je Gospodin nad Vojskama, *
        naša je utvrda Bog Jakovljev!

    Rijeka i rukavci njezini vesele Grad Božji, *
        presveti šator Višnjega.
    Bog je sred njega, poljuljat se neće, *
        od rane zore Bog mu pomaže.
    Ma bjesnjeli puci, rušila se carstva, *
        kad glas njegov zagrmi, zemlja se rastopi:
    s nama je Gospodin nad Vojskama, *
        naša je utvrda Bog Jakovljev!

    Dođite, gledajte djela Gospodnja, *
        strahote koje on na zemlji učini.
    Do nakraj zemlje on ratove prekida, †
        lukove krši i lomi koplja, *
        štitove ognjem sažiže.
    Prestanite i znajte da sam ja Bog, *
        uzvišen nad pucima,
        nad svom zemljom uzvišen!

    S nama je Gospodin nad Vojskama, *
        naša je utvrda Bog Jakovljev!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. S nama je Gospodin nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev.

Ant 3. Svi će narodi doći i klanjati se pred tobom, Gospodine.

 

    Velika su i čudesna djela tvoja, *
        Gospodine, Bože, Svevladaru!
    Pravedni su i istiniti putovi tvoji, *
        Kralju narodâ!

    Tko da te se ne boji, Gospodine, †
        tko da ne slavi Ime tvoje! *
        Ti si jedini svet!

    I zato svi će narodi doći †
        i klanjati se pred tobom, *
        jer se očitovahu pravedna djela tvoja!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Svi će narodi doći i klanjati se pred tobom, Gospodine.

 

KRATKO ČITANJE Rim 15, 1-3

Mi jaki treba da nosimo slabost slabih, a ne da ugađamo sebi. Svaki od nas neka ugađa bližnjemu na dobro, na izgrađivanje. Ta ni Krist nije sebi ugađao, nego kao što je pisano: Poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.

 

KRATKI OTPJEV

R. Krist nas je ljubio * i oprao nas svojom krvlju. Krist.
O. I učini nas Bogu kraljevstvom i svećenicima. * Svojom krvlju. Slava Ocu. Krist.

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Gospodin prihvati nas, sluge svoje, spomenuvši se dobrote svoje.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Gospodin prihvati nas, sluge svoje, spomenuvši se dobrote svoje.

 

PROŠNJE

Blagoslovljen da je Bog, koji se dobrostivo osvrće na želje siromaha i gladne napunja dobrima. Zazovimo ga s pouzdanjem:

      Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje!

Blagi Oče, molimo te za članove Crkve koji trpe,
-čija je glava, Krist, na križu propet, prinio večernju žrtvu.

Oslobodi utamničene, vid povrati slijepima,
-bliz budi udovicama i sirotama!

Svojim vjernicima daj potrebnu snagu
-da mogu odoljeti navalama Zloga!

Dobrotom nam svojom budi bliz kad se nađemo na smrtnom času:
-daj da ti ostanemo vjerni te u miru prijeđemo s ovoga svijeta!

Pokojne uvedi u svjetlost gdje ti boraviš,
-da zasvagda promatraju lice tvoje!

    Oče naš…

 

MOLITVA

Pouči, Gospodine, nas, svoje sluge, primjerom muke svoga Sina da njegov slatki teret uvijek spremno nosimo. Koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: