A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

II.VEČERNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV-II VEČERNJA UTORAK 08.06.2021

molitva časoslova

molimo časoslov

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

 

HIMAN

O Stvorče zemlje, Gospode,
Ti površje razdijeljuješ,
Vodenu silu suzbijaš,
Iznad nje kopno uzdižeš.

I zemljom zelen prosipaš
I šarnog cvijeća nakite,
Da nosi rod u obilju
I daje hranu ugodnu.

Ti dušu suhu, ranjenu
Iscijeli rosom milosti,
Da pere grijehe suzama
I kroti žudnje buntovne.

Nek ona, tebi pokorna,
Sa napašću se ne igra,
U pravoj sreći uživa,
Od smrtnog bježi otrova.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

 

PSALMODIJA

Ant. 1. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.

I.

    Poslušajte ovo, svi narodi, *
        čujte, svi stanovnici zemlje,
    vi, djeco puka, i vi, odličnici, *
        bogati i siromašni zajedno!

    Moja će usta zboriti mudrost, *
        i moje srce misli razumne.
    K poučnoj izreci priklonit ću uho, *
        uz citru ću izložit svoju zagonetku.

    Što da se bojim u danima nesreće *
        kad me opkoli zloba spletkara
    koji se u blago svoje uzdaju *
        i silnim se hvale bogatstvom?

    Ta nitko sebe ne može otkupit *
        ni za se dati Bogu otkupninu:
    životu je cijena previsoka, *
        i nikada je neće platiti
    tko želi živjeti dovijeka *
        i ne vidjeti jamu grobnu.
    Jer, i mudri umiru, †
        pogiba i luđak i bezumnik: *
        bogatstvo svoje ostavlja drugima.

    Grobovi im kuće zasvagda, †
        stanovi njihovi od koljena do koljena, *
        sve ako se zemlje nazivale
        imenima njihovim.
    Čovjek koji nerazumno živi *
        sličan je stoci koja ugiba.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.

 

Ant. 2. Zgrćite sebi blago na nebu, govori Gospodin.

 

    Takav je put onih koji se ludo uzdaju, *
        to je konac onih koji uživaju u sreći.
    Poput stada redaju se u Podzemlju, *
        smrt im je pastir, a dobri njima vladaju.
    Njihova će lika brzo nestati, *
        Podzemlje će im biti postojbina.

    A moju će dušu †
        Bog ugrabiti Podzemlju iz pandža *
        i milostivo me primiti.
    Ne boj se ako se tko obogati *
        i ako se poveća blago doma njegova:
    kad umre, ništa neće ponijeti sa sobom, *
        i blago njegovo neće s njime sići.

    Ako se u životu držao sretnim *
        –  »Govorit će se da ti je dobro bilo!« –
    i on će doći u skup otaca svojih, *
        gdje svjetlosti više vidjeti neće.
    Čovjek koji nerazumno živi *
        sličan je stoci koja ugiba.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Zgrćite sebi blago na nebu, govori Gospodin.

 

Ant. 3. Dostojan je zaklani Jaganjac primiti čast i slavu.

 

    Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
        primiti slavu i čast i moć!
    Jer, ti si sve stvorio, *
        i tvojom voljom sve postade
        i bî stvoreno!

    Dostojan si uzeti knjigu *
        i otvoriti pečate njezine.
    Jer si bio zaklan †
        i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
        ljude iz svakog plemena i jezika,
        puka i naroda.
    Učinio si ih Bogu našemu
        kraljevstvom i svećenicima, *
        i kraljevat će na zemlji.

    Dostojan je zaklani Jaganjac *
        primiti moć i bogatstvo
    i mudrost i snagu *
        i čast i slavu i blagoslov!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Dostojan je zaklani Jaganjac primiti čast i slavu.

 

KRATKO ČITANJE Rim 3, 23-25a.

Svi su sagriješili i potrebna im je slava Božja; opravdani su besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu. Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude Pomirilište po vjeri.

 

 

KRATKI OTPJEV

R. Pokazat ćeš mi puninu radosti * lica svoga, Gospodine. Pokazat.
O. Tebi zdesna je blaženstvo vječno. * Lica tvoga, Gospodine. Slava Ocu. Pokazat.

     

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. I nama, Gospodine, učini velika djela, jer ti si Svesilni i sveto je ime tvoje.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. I nama, Gospodine, učini velika djela, jer ti si Svesilni i sveto je ime tvoje.

PROŠNJE

Slavu dajmo Kristu, pastiru i voditelju naših duša, jer on ljubi i štiti narod svoj. U njega stavimo svoju nadu i zamolimo ga:

                             Štiti, Gospodine, narod svoj.

Vječni pastiru, štiti biskupa našega I.
-i sve pastire Crkve svoje.

Pogledaj dobrostivo na one koji trpe radi progonstva,
-i daj pohiti i oslobodi ih od njihovih nevolja.

Štiti, Gospodine, narod svoj.

Smiluj se, Gospodine, svima potrebnima
-gladnima hrane daj.

Prosvijetli skupštine koje zakone donose,
-da pravičnost i pravdu promiču.

Pomozi pokojnima koje si krvlju svojom otkupio;
-daj da s tobom zavrijede uči na svadbu vječnoga života.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, tvoj je dan i tvoja je noć. Daj da sunce pravde boravi u našim srcima te uzmognemo stići k svjetlosti u kojoj ti prebivaš. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život Vječni.
Amen.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: