A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MISNA ČITANJA, NASLOVNICA

MISNA ČITANJA SRIJEDA 09.06.2021

evanđelje dana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.

X. tjedan kroz godinu

Srijeda, 9. 6. 2021.

ili: Sv. Efrem, đakon i crkveni naučitelj

Svagdan

ČITANJA:
M. ČIT.: 2Kor 3,4-11; Ps 99,5-9; Mt 5,17-19

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Efrem, Diomed, Kolumban, Rikard, Ranko

Prvo čitanje:2Kor 3, 4-11

 

On nas osposobi za poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Takvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga. Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga. On nas osposobi iza poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje. Pa ako je smrtonosna služba, slovima uklesana u kamenju, bila tako slavna da sinovi Izraelovi nisu mogli pogledati u lice Mojsijevo zbog prolazne slave lica njegova, koliko li će slavnija biti služba Duha. Jer ako je služba osude bila slavna, mnogo je slavnija služba pravednosti. I zbilja, nije ni bilo proslavljeno ono što je u toj mjeri proslavljeno, ako se usporedi s uzvišenijom slavom. Jer ako je ono prolazno bilo slavno, mnogo je slavnije ovo što ostaje.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:Ps 99, 5-9

 

Pripjev:Svet si, Gospodine, Bože naš!

 

Uzvisujte Gospodina, Boga našega,
padnite pred podnožje njegovo;
ono je sveto.

Mojsije i Aron među svećenicima njegovim
i Samuel među onima koji zazivaju ime njegovo:
zazivahu Gospodina, i on ih usliša.

Iz stupa od oblaka govoraše njima:
slušahu zapovijedi njegove
i odredbe što ih dade.

Gospodine, Bože naš, ti si ih uslišivao;
Bože, milostiv si bio njima
premda si kažnjavao grijehe njihove.

Uzvisujte Gospodina, Boga našega,
padnite pred svetu goru njegovu:
jer svet je Gospodin, Bog naš.

 

Evanđelje:Mt 5, 17-19

 

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:»Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke.Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.Zaista, kažem vam,

dok ne prođe nebo i zemlja,ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći,dok se sve ne zbude.Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi
i tako nauči ljude,najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom.A tko ih bude vršio i druge učio,taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.«

Riječ Gospodnja.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: