A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MOLITVE, NASLOVNICA

Molitva posvete Bezgrješnom Srcu Marijinu

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, Tvojemu Bezgrješnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli, riječi i djela.
Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.
Bezgrješna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnoga posvećenja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju.
Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga! Neka se u meni i po meni, uvijek i u svemu, vrši volja Božja! Amen!
O, Djevice Marijo, Tvojemu Bezgrješnom Srcu posvećujemo danas naš dom i sve koji u njemu stanuju.
Daj da naša kuća bude slična Tvojoj kući u Nazaretu po ispunjenju Božje volje, po djelima djelotvorne ljubavi i po bezgraničnoj predanosti Božjoj Providnosti!
Daj da bude prebivalište mira i tihe sreće! Bdij nad svima koji u našoj kući stanuju, pomozi im uvijek da kršćanski žive i sve ih obujmi svojom majčinskom zaštitom! Čuvaj nas, o Djevice Marijo, po dobroti svoje velike milosti, da mi svoj ovozemaljski dom, koji smo ovdje zauvijek posvetili Tvojemu Bezgrješnom Srcu, jednom u nebu zavrijedimo imati! Amen!

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: