A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MOLITVE, NASLOVNICA

Litanije u čast sv.Ilije proroka

Gospodine, smiluj se.

Kriste, smiluj se.

Gospodine, smiluj se.

Oče, nebeski Bože,  Smiluj nam se!

Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,

Duše Sveti, Bože,

Sveto Trojstvo, jedan Bože,

Sveta Marijo, Majko Božja,  Moli za nas!

Sveta Marijo, Kraljice proroka,

Sveti Ilija, čovječe Božji,

Sveti Ilija, slugo Božji,

Sveti Ilija, vjesniče volje Božje,

Sveti Ilija, proroče Boga živoga,

Proroče istiniti,

Proroče neustrašivi,

Proroče osamljeni i poniženi,

Proroče, koji ponizno priznaješ da nisi bolji od

otaca svojih,

Proroče, koji dopuštaš da te Duh Božji vodi

kamo on hoće,

Proroče, koji se pokoravaš glasu Božjemu,

Proroče, kojega je Bog uslišavao,

Proroče, po kojemu Bog ozdravlja bolesne,

Proroče, koji slušaš zapovijedi Božje,

Proroče, spremni na dalek životni put po riječi

Božjoj,

 

Proroče, kojemu se Bog ukazuje u šapatu

blagog lahora,

Proroče, koji revnuješ za Boga nad vojskama,

Proroče, koji blago prenosiš poruku nemoćnoj udovici,

Proroče, koji ne dopuštaš da Božji sljedbenici gladuju,

Proroče, koji hrabro prenosiš poruku moćnomu kralju,

Proroče, koji gradiš žrtvenike Imenu Božjemu,

Proroče, koji se klanjaš Bogu pravomu,

Proroče kojega nitko podjarmiti nije mogao,

Proroče, koji uklanjaš idole iz svoga naroda,

Proroče, koji moliš Boga da obrati srca

odmetnička,

Proroče, koji odvažno prekoravaš

upropastitelje naroda,

Proroče, koji opominješ ljude zbog grijeha

njihovih,

 

Proroče, koji odvraćaš ljude da ne savijaju

koljena pred idolima,

Proroče, koji nagovaraš silnike da se pokaju,

Proroče, koji navješćuješ život mrtvima

Navjestitelju hrane ljudske kao dara Božjega

Navjestitelju kiše kao dara nebeskoga

Svjedoče pravde i opomene Božje

Svjedoče ljubavi i milosrđa Božjega

Proroče, koji si živi dokaz uslišane pokore i žrtve

Proroče, koji si dokaz uslišane molitve

Proroče, koji si stajao uz Isusa na dan njegova Preobraženja

Proroče koji si duha svojega dao proroku Elizeju

Kriste, čuj nas.

Kriste, usliši nas.

 

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se!

Moli za nas, sv. Ilija proroče,

Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

 

Pomolimo se:  Svemogući vječni Bože, ti si pozvao proroka Iliju da pred tvojim licem živi i za tvoju slavu revnuje. Daj i nama, svojim slugama i službenicama, da vazda tražimo tvoje lice i budemo svjedoci tvoje ljubav. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: