A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MOLITVE, NASLOVNICA

Osobna posveta Majci Božjoj

Presveta Djevice i Majko Božja, ja ……….., premda sasvim nevrijedan da tebi služim, no ipak uzdajući se u ljubav i divnu blagost tvoju, te potaknut željom da ti služim, izabirem te danas, pred svojim anđelom čuvarom i pred cijelim Nebeskim Dvorom, za Gospodaricu, Zagovornicu i Majku svoju, te čvrsto odlučujem, da ću odsada uvijek tebi služiti i – koliko uzmognem – nastojati da ti svi vjerno služe.

GOSPINA PORUKA NA DANAŠNJI DAN SVIJETU: 'Ovo je vrijeme nastajanja nove  civilizacije bez Boga' | 7dnevno

Tebe, dakle, preljubezna Majko, Majko Božja, molim i prosim krvlju Isusa Krista, radi mene prolivenom, da se udostojiš primiti me zauvijek za svoga slugu, štićenika i dijete. Budi mi u pomoći, o Majko Božja, u svim djelima mojim i isprosi mi milost da takav budem u riječima, djelima i mislima, te nikada ne uvrijedim, ni Presvetoga Sina tvoga. Misli na me, i ne ostavi me u času smrti moje. Amen. Zdravo, Marijo…

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: