A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

NASLOVNICA, ŽIVOT CRKVE

Prestali su slušati Boga

Prestali su slušati Boga – i to je trenutak u kojem počinje idolopoklonstvo (…)

Zlatno tele – simbol idolopoklonstva

Bog je još prije vidio da ljudi, zabrinuti Mojsijevom odsutnošću (nije ga bilo gotovo četrdeset dana), neće izdržati i iz straha će zahtijevati jamstvo sigurnosti, objekt koji će im promijeniti monotoniju u pustinji. Zbog toga su prišli Aronu i zahtijevali oblikovanje teleta: „Arone, napravi nam takvo telešce, da bismo se mogli pobuđivati i nadraživati.“ Aron je podlegao strahu. Rekao im je da skinu zlatne naušnice s ušiju. To je značajan trenutak, jer zlatne su naušnice na ušima simbol poslušnosti nekomu tko nam navještava riječi koje su važnije, zbog svoje osjećajne ljubavi, od kontrolirajućih naredbi (usp. Izl 33, 6). Poslušnost je ukras duše, poput zlatne naušnice na uhu. Uho je organ pomoću kojeg čujemo riječi – dakle ukras ušiju nije naušnica, nego poslušnost Bogu – a kad su pak skinuli naušnice, odmetnuli su se od riječi Božje. Prestali su slušati Boga – i to je trenutak u kojem počinje idolopoklonstvo. Kada prestanemo slušati Boga, ne poštujemo Bibliju, ne poštujemo euharistiju, adoraciju, tad je samo pitanje vremena kad ćemo naći sebi objekt adoracije u teletu, zato govorimo o teletu. Kad je tele već bilo modelirano i stajalo je pred oltarom, ljudi su započeli slavlje, ali to nije bila religijska svečanost, iako je izgledalo kao da će takva biti. Kad se okanimo Božje vjere i ljubavi, ulazimo u najprljavije obožavanje teleta. 

 

Između dva plamena: ili vatra Duha Svetoga, ili vatra požude i razuzdanosti. Koju ćeš vatru odabrati?

 

Vjeruješ li u zlatno tele, a da toga nisi svjestan?

U šestom retku je napisano da se je narod počeo zabavljati: Sutradan rano ustanu i prinesu žrtve paljenice i donesu žrtve pričesnice. Onda svijet posjeda da jede i pije. Poslije toga ustade da se zabavlja. (Izl 32, 6) Hebrejski je izraz za takvu zabavu riječ kahak. Rječnik nam ju prevodi kao ‘smijeh’, ‘zezanje’, ‘divlja zabava’, čak i ‘flertovanje’, ‘milovanje žena’ ili čak ‘ismijavanje’. Što su oni zapravo činili? Ljudi su ulazili u pijane orgije i seksualnu neumjerenost. Što nam prijeti kad nam nedostaje netko tko bi nam približio Boga? Što će biti s nama ako izgubimo svezu s Bogom, svezu s vatrom njegove ljubavi i s Duhom Svetim? Kao da smo između dva plamena: ili vatra Duha Svetoga, ili vatra požude i razuzdanosti. Koju ćeš vatru odabrati?

 

 

Ubojstvo Sina Božjeg na križu daleko je veći grijeh nego kult zlatnog teleta. Ali pokajanje je promijenilo sve…

 

Prekršili su obećanje! — INTERNETSKA BIBLIOTEKA Watchtower

 

Informirajući ga o idolopoklonstvu Izraela, Bog je Mojsiju rekao da siđe s planine. Dodao je još i riječi koje bude pozornost: „Dobro vidim“, reče dalje Jahve Mojsiju, „da je ovaj narod tvrde šije. Pusti sada neka se moj gnjev na njih raspali da ih istrijebim. Onda ću od tebe razviti velik narod.“ (Izl 32, 9 – 10) Zašto je rekao Mojsiju „pusti me“? Zašto je razgovarao s Mojsijem o tome da ga spriječi u rasplamsavanju gnjeva? Jer je Mojsije kao odvjetnik koji brani optuženi Izrael. Kazna je bila zaslužena, ali je Mojsije žestoko preklinjao za svoj narod (redak 11). Kao rezultat Mojsijeva govora obrane Gospodin je zanemario vatru gnjeva i uništenje Izraela, ali kad je Mojsije sišao i ugledao te orgije, razbio je ploče sa zapovijedima, rasrdio se, zapalio je tele u vatri, satro ga je u prah, koji je stavio u vodu i naredio Izraelcima da ju piju. To je trebao biti čin ekspijacije. Što su si skuhali, morali su popiti. Aron se pokajao, ali bili su takvi da se uopće nisu kajali, zato je Mojsije pozvao levite i naredio im da pobiju neposlušne. Tad je poginulo tri tisuće ljudi. Treba na ovom mjestu podsjetiti na jedan drugi događaj – događaj silaska Duha Svetoga u Djelima apostolskim (usp. Dj 2, 1. 41). Kad je Petar držao govor ljudima o silasku Duha Svetoga, preobratilo se tri tisuće ljudi, jer je grijeh bio puno veći nego taj koji su napravili Izraelci sa zlatnim teletom. Ubojstvo Sina Božjeg na križu daleko je veći grijeh nego kult zlatnog teleta. Ali pokajanje je promijenilo sve, mijenja učinke naše krivnje, spašava od vatre gnjeva i uništenja, pretvarajući ju u vatru ljubavi, u vatru Duha Svetoga. (…)

 

Izvor: https://book.hr/ako-se-udaljimo-od-vjere-ljubavi-samo-je-pitanje-vremena-kad-cemo-upasti-u-obozavanje-zlatnog-teleta/

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: