A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

Dan: 16. kolovoza 2021.

Page 1/1