A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MOLITVE, NASLOVNICA

Molimo te Isuse oslobodi nas svih loših navika

Gospodine, koji si na Kalvariji raspet, smiluj mi se. Predajem Ti sve svoje bolesne nagone i grešne navike, donosim ih Tebi.

(Svjesno mu predaj svaki grijeh koji te zarobljava, to može biti alkoholizam, pušenje, samo-zadovoljavanje, homoseksualnost, srdžba, sebičnost, požuda, ogorčenost itd.)

O Spasitelju, operi moje srce i um u svojoj dragocjenoj Krvi; očisti me da budem bijel poput snijega.

Pošalji svoga Svetog Duha, silu koja istječe iz Tvog svetog srca u moje srce, da se nikada ne vratim starom načinu života.

Dopusti mi da budem sasvim blizu Tvom slatkom srcu, da budeš u meni, i da ja u Tebi uvijek živim svetim životom. Slavim Te Isuse, hvala Ti Isuse.

(Dobro je provesti jedno vrijeme slaveći Gospodina. Pjevaj mu pjesme slave i hvale.)

tebe tražim.com

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: