A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

II.VEČERNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV-II VEČERNJA UTORAK 14.09.2021 UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

molitva časoslova

molimo časoslov

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

 

 

HIMAN

barjaci kreću Kraljevi,
Otajstvo križa sjaji se
Na kojem tijelom prikovan
Bje svakog tijela Stvoritelj.

Kad koplje mu se okrutno
Zabolo šiljkom u srce,
Sa vodom krv potekla je
Od grijeha nas da očisti.

o drva divnog, štono sja
U kraljevskome grimizu,
Kom dano bi da dotiče
Toliko svete udove.

Na blaženim je rukama
Tog svijeta cijenu nosilo
I Božje tijelo vagnuvši
Sotoni plijen je otelo.

O žrtveniče Isusov,
Tom svetom žrtvom posvećen:
Na tebi život umrije
I smrću ljude oživi.

O zdravo, križu, nado sva!
U dane muke Gospodnje
Umnoži milost dobrima
i digni krivnju s grešnika!

Naš Spase, sveta Trojice,
Nek svaki duh veliča te;
Ti dijeliš Križa plodove,
Ti vječnu slavu podaj nam! Amen.

 

 

PSALMODIJA

Ant. 1. O velikog li djela ljubavi! Smrt je umrla kad je na ovom drvetu Život bio mrtav.

 

    Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
        »Sjedi mi zdesna
    dok ne položim dušmane tvoje *
        za podnožje tvojim nogama!

    Žezlo tvoje moći protegnut će
        Gospodin sa Siona: *
        vladaj posred svojih neprijatelja!
    Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
        za dan tvog junaštva:
    kao rosa iz krila zorina *
        uza te su mladi ratnici.«

    Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
        »Zauvijek ti si svećenik *
        po redu Melkisedekovu!«

    Gospodin ti je zdesna, *
        on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
    Na putu će se napit iz potoka, *
        visoko će dignuti glavu.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. O velikog li djela ljubavi! Smrt je umrla kad je na ovom drvetu Život bio mrtav.

 

 

 

Ant. 2. Tvome se križu, Gospodine, klanjamo, tvoje se slavne muke spominjemo; smiluj nam se ti, koji si za nas trpio!

    Blago čovjeku koji se boji Gospodina *
        i koji uživa u naredbama njegovim;
    moćno će mu biti na zemlji potomstvo, *
        na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.
    Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, *
        njegova pravednost ostaje dovijeka.

    Čestitima sviće ko svjetlost u tami: *
        milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
    Dobro je čovjeku koji je milostiv
        i daje u zajam, *
        koji poslove svoje obavlja pravedno.
    Do vijeka neće on posrnuti: *
        u vječnome će spomenu biti pravednik.

    Žalosne se vijesti neće bojati, †
        stalno je njegovo srce *
        uzdajuć se u Gospodina.
    Postojano mu je srce, ničeg se ne boji, *
        neprijatelje svoje prezire.
    On rasipno dijeli, daje sirotinji: †
        pravednost njegova ostaje dovijeka, *
        njegovo će se čelo slavno uzdići.

    Ljutito će to gledati bezbožnik, †
        škrgutat će zubima i venuti, *
        propast će želja opakih.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Tvome se križu, Gospodine, klanjamo, tvoje se slavne muke spominjemo; smiluj nam se ti, koji si za nas trpio!

 

 

 

 

Ant. 3. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, jer si po svom svetom križu otkupio svijet!

    Aleluja.
    Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
    Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

    Aleluja.
    Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
    Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

    Aleluja.
    Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar. *
    Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

    Aleluja.
    Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
    Opremila se Zaručnica njegova!Aleluja.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te, jer si po svom svetom križu otkupio svijet!

 

 

 

KRATKO ČITANJE  1 Kor 1, 23-24

Propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak – i Židovima i Grcima – Krista, Božju snagu i Božju mudrost.

 

 

 

KRATKI OTPJEV

R. O križu dični, * na tebi je pobjedu slavio Kralj anđela. O križu.
O. I svojom je krvlju oprao naše bezakonje. * Na tebi je pobjedu slavio Kralj anđela. Slava Ocu. O križu.

 

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. O križu pobjedniče i čudesni znaku, daj nam pobjedu postići u nebesom dvoru.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. O križu pobjedniče i čudesni znaku, daj nam pobjedu postići u nebesom dvoru.

 

PROŠNJE 

Pouzdanom se molbom obratimo svome Otkupitelju, koji nas je otkupio svojim križem:

     Po svom križu uzdigni nas u svoje kraljevstvo!

Kriste, sam si sebe poništio uzevši lik sluge i postavši sličan ljudima;
-daj da članovi Crkve nasljeduju tvoju poniznost.

Kriste, ponizio si se postavši poslušan do smrti, do smrti na križu;
-daj svojim slugama da budu poslušni, strpljivi i postojani.

Kriste, tebe je Bog uzvisio i primio si ime nad svakim imenom;
-daj svojim vjernima ustrajnost do kraja života!

Kriste, na tvoje se ime treba prignuti svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika;
-ulij ljudima ljubav da ti se u miru klanjaju.

Kriste, tebe će svaki jezik priznavati Gospodinom na slavu Boga Oca;
-primi našu pokojnu braću u kraljevstvo vječnoga blaženstva!

Oče naš…

 

 

MOLITVA

Bože, po tvojoj volji naš je Spasitelj podnio smrt n križu da otkupi sve ljude. Daj da u ludosti križa upoznamo tvoju mudrost i moć te u nebu postignemo vječno otkupljenje. Po Gospodinu.

 

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: