A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

I.VEČERNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV I VEČERNJA SUBOTA XXVII NEDJELJA KROZ GODINU 02 .10.2021

molitva časoslova

molimo časoslov

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja
 

 

HIMAN

    Već žarko sunce zalazi,
    O Svjetlosti neprolazna,
    Jedinstvo, Trojstvo blaženo,
    U srca naša svjetlost lij!

    Mi ujutro ti pjevamo,
    Mi uvečer te molimo,
    Udostoj nas da smjerno te
    Sa anđelima slavimo.

    Sa Ocem skupa Sinu mu
    I tebi, Duše Presveti,
    Nek bude, ko što bila je,
    U vijeke slava vječita. Amen.

    

PSALMODIJA

Ant. 1. Od istoka sunčeva do zalaska hvaljeno bilo ime Gospodnje.

    Hvalite, sluge Gospodnje, *
        hvalite ime Gospodnje!
    Blagoslovljeno ime Gospodnje *
        sada i dovijeka!

    Od istoka sunca do zalaska *
        hvaljeno bilo ime Gospodnje!
    Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
        slava njegova nebesa nadvisuje.
    Tko je kao Gospodin, Bog naš, †
        koji u visinama stoluje *
        i gleda odozgo nebo i zemlju?

    Podiže iz prašine uboga, *
        iz gliba vadi siromaha
    da ga posadi s prvacima, *
        s prvacima svoga naroda.
    Nerotkinji daje da u domu stanuje *
        kao radosna majka djece brojne.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Od istoka sunčeva do zalaska hvaljeno bilo ime Gospodnje.

 

Ant. 2. Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje.

 

    Ja vjerujem i kada kažem: *
        »Nesretan sam veoma.«
    U smetenosti svojoj rekoh: *
        »Svaki je čovjek lažac!«

    Što da uzvratim Gospodinu *
       za sve što mi je učinio?
    Uzet ću čašu spasenja *
       i zazvati ime Gospodnje.

    Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
        pred svim pukom njegovim.
    Dragocjena je u očima Gospodnjim *
        smrt pobožnika njegovih.

    Gospodine, tvoj sam sluga, †
        tvoj sluga, sin službenice tvoje – *
        ti si razriješio okove moje.
    Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, *
        zazvat ću ime Gospodnje.

    Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
        pred svim pukom njegovim,
    u predvorjima Doma Gospodnjega, *
        posred tebe, Jeruzaleme!

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Uzet ću čašu spasenja i zazvati ime Gospodnje.
 

Ant 3. Gospodin Isus ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi zasvagda.

 

    Isus Krist, trajni lik Božji, *
        nije se kao plijena držao
        svoje jednakosti s Bogom,
    nego sam sebe  »oplijeni«
        uzevši lik sluge, †
        postavši ljudima sličan: *
        obličjem čovjeku nalik,
    ponizi sam sebe, †
        poslušan do smrti, *
        smrti na križu.

    Zato ga Bog preuzvisi †
        i darova mu ime, *
        ime nad svakim imenom,
    da se na ime Isusovo
        prigne svako koljeno *
        nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ,
    i svaki će jezik priznati: *
        »Isus Krist jest Gospodin!« –
        na slavu Boga Oca.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Gospodin Isus ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi zasvagda.

 

KRATKO ČITANJE Heb 13, 20-21.

A Bog mira, koji po krvi vječnoga Saveza od mrtvih izvede velikoga Pastira ovaca, Gospodina našega Isusa, osposobio vas za svako dobro djelo da vršite volju njegovu, činio u nama što je njemu milo, po Isusu Kristu, komu slava u vijeke vjekova. Amen.

 

 
KRATKI OTPJEV

R. Kako su silna * djela tvoja, Gospodine. Kako su.
O. Sve si mudro učinio. * Djela tvoja, Gospodine. Slava Ocu. Kako su.

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima, koji će mu davati urod u svoje vrijeme.

            Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Opake će nemilo pogubiti, a vinograd iznajmiti drugim vinogradarima, koji će mu davati urod u svoje vrijeme.

 

 

PROŠNJE

Krist se smilova gladnome narodu i za nj učini čudesna djela i ljubav mu iskaza. Spominjući se tih djela pobožno ga zamolimo:

     Pokaži nam, Gospodine, ljubav svoju.

Gospodine, priznajemo: sva dobročinstva što ih danas primismo djelo su tvoje dobrote:
-nek se tebi ne vrate besplodna, već nek plod donesu u dobrome srcu.

Svjetlo i spasenje svih naroda, čuvaj svjedoke koje si poslao po svem svijetu:
-raspali u njima oganj svoga Duha.

Daj da se svijet sve više suobličuje  Kristu Gospodinu:
-vjeran tebi i tražeći tvoje kraljevstvo nek odgovori spremno potrebama našega vremena.

Liječniče dušâ i tijelâ, iscijeli bolesne, bliz budi umirućima:
-svojom dobrotom nas obaspi i ojačaj darom ljubavi svoje.

Pokojnike čija su imena upisana u knjizi života
-pribroji blaženicima.

    Oče naš…

 

 
MOLITVA

Svemogući vječni Bože, bolji si nego što zaslužujemo i želimo. Budi nam milosrdan: otpusti grijehe kojih se savjest plaši a daruj i ono što ne umijemo moliti. Po Gospodinu.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas Svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: