A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

MOLITVE, NASLOVNICA

Daj da shvatimo tvoj čas pohođenja

molitva

molimo zajedno

Gospodine Isuse, ti si po proroku Izaiji rekao: „Vol poznaje svog vlasnika, magarac jasle gospodareve, a vi mene ne poznate“ (usp. Iz 1,3).

Gospodine, ništa nam ne vrijede sva dostignuća ako ne shvatimo da si ti jedini Bog i da bez tebe mira nema.

Gospodine, pomozi nam da vidimo, shvatimo i prihvatimo tvoj čas pohođenja nama u ovom vremenu. Amen.

Izvor: https://book.hr/daj-da-shvatimo-tvoj-cas-pohodenja-u-ovom-vremenu/

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: