A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

I.VEČERNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV I VEČERNJA SUBOTA XXVIII NEDJELJA KROZ GODINU 09 .10.2021

molitva časoslova

molimo časoslov

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

 

 

HIMAN

Već žarko sunce zalazi,
O Svjetlosti neprolazna,
Jedinstvo, Trojstvo blaženo,
U srca naša svjetlost lij!

Mi ujutro ti pjevamo,
Mi uvecer te molimo,
Udostoj nas da smjerno te
Sa anđelima slavimo.

Sa Ocem skupa Sinu mu
I Tebi, Duše Presveti,
Nek bude, ko što bila je,
U vijeke slava vječita. Amen.

 

 

PSALMODIJA

 

 

Ant. 1. Molite za mir Jeruzalemov.

 

Obradovah se kad mi rekoše: *
»Hajdemo u Dom Gospodnji!« †
Eto, noge nam već stoje *
na vratima tvojim, Jeruzaleme.

Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani *
i kao u jedno saliveni!
Onamo uzlaze plemena, plemena Gospodnja, †
po Zakonu Izraelovu, *
da slave ime Gospodnje.
Ondje stoje sudačke stolice, *
stolice doma Davidova.

Molite za mir Jeruzalemov! *
Blago onima koji tebe ljube!
Neka bude mir u zidinama tvojim *
i pokoj u tvojim palačama!

Radi braće i prijatelja svojih *
klicat ću: »Mir tebi! «
Radi Doma Gospodina, Boga našega, *
za sreću tvoju ja ću moliti.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

 

 

Amen.

 

Ant. Molite za mir Jeruzalemov.

 

 

Ant. 2. Od straže jutarnje sve do noći duša se moja uzda u Gospodina.

 

Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi: *
Gospodine, usliši glas moj!
Neka pazi uho tvoje *
na glas moga vapaja!

Ako se, Gospodine, grijehâ budeš spominjao, *
Gospodine, tko će opstati?
Al’ u tebe je praštanje, *
da bismo ti služili.
U Gospodina ja se uzdam, *
duša se moja u njegovu uzda riječ.

Duša moja čeka Gospodina *
više no zoru straža noćna;
više no zoru straža noćna *
nek Izrael čeka Gospodina.

Jer je u Gospodina milosrđe *
i obilno je u njega otkupljenje:
on će otkupiti Izraela *
od svih grijeha njegovih.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

 

 

Amen.

 

Ant. Od straže jutarnje sve do noći duša se moja uzda u Gospodina.

 

 

Ant. 3. Na ime Isusovo nek se prigne svako koljeno nebesnika i zemnika.

 

Isus Krist, trajni lik Božji, *
nije se kao plijena držao
svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe »oplijeni «
uzevši lik sluge, †

postavši ljudima sličan: *
obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe, †
poslušan do smrti, *
smrti na križu.

Zato ga Bog preuzvisi †
i darova mu ime, *
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno *

nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ,
i svaki će jezik priznati: *
»Isus Krist jest Gospodin!« –
na slavu Boga Oca.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

 

Amen.

 

Ant. Na ime Isusovo nek se prigne svako koljeno nebesnika i zemnika.

 

 

KRATKO ČITANJE 2 Pt 1, 19-21

Potvrđena nam je proročka riječ te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu – dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim. Ponajprije znajte ovo: nijedno se proroštvo Pisma ne može tumačiti svojevoljno jer nikada proroštvo ne bî ljudskom voljom doneseno, nego su Duhom Svetim poneseni ljudi od Boga govorili.

 

 

KRATKI OTPJEV

R. Od istoka sunčeva do zalaska * hvaljeno bilo ime Gospodnje. Od istoka.
O. Slava njegova nebesa nadvisuje. * Hvaljeno bilo ime Gospodnje. Slava Ocu. Od istoka.

 

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Čovjek neki priredi veliku večeru i pozva mnoge. I posla slugu u vrijeme večere da rekne uzvanicima: Dođite! Već je sve pripravljeno, aleluja!

 Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen..

 

Ant. Čovjek neki priredi veliku večeru i pozva mnoge. I posla slugu u vrijeme večere da rekne uzvanicima: Dođite! Već je sve pripravljeno, aleluja!

 

 

 PROŠNJE

Pomolimo se Kristu, koji je radost svih što se u njega uzdaju, i recimo mu zajedno:

         Pogledaj nas i usliši nas, Gospodine.

Ti si, Kriste, vjerni svjedok, Prvorođenac od mrtvih; ti nas svojom krvlju opra od naših grijeha.
-Daj da se trajno spominjemo dobročinstava tvojih.

Nek svi koje si pozvao da budu blagovjesnici tvog evanđelja
-budu revni i vjerni djelitelji otajstava tvog kraljevstva.

Kralju mironosni, pošalji svoga Duha upraviteljima naroda
-nek se obaziru na siromahe i bijedne.

Budi pomoćnik svih onih koji trpe zbog nacionalne, rasne i staleške diskriminacije, zbog vjere ili svoga jezika:
-daj im postići njihova prava i nek drugi priznaju njihovo dostojanstvo.

Svi koji u tvojoj ljubavi preminuše,
-daj da budu dionici blaženstva s blaženom Djevicom Marijom i svim svetima tvojim.

 

Oče naš…

 

MOLITVA

Gospodine, nek nas tvoja milost uvijek nadahnjuje i prati te budemo sveudilj usmjereni na dobro. Po Gospodinu.

 

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.

 

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: