A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

II.VEČERNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV-II VEČERNJA XXVIII NEDJELJA KROZ GODINU 10.10.2021

molitva časoslova

molimo časoslov

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
 

 

 

HIMAN

O dobri Stvorče svjetlosti,
Što daješ svjetlo svagdanje,
Što stvarat svijet započinješ
Stvorenjem svjetla prvoga.

I danom zoveš časove
Što vezu jutro s večerom:
Već pada tama večernja,
Čuj molbe naše, čuj nam plač!

Ne pusti da nam porok ljut
U duši život uduši,
Da tebe s uma smetnuvši
U grijehe ona utone.

Na molitvu je potiči,
Daj život joj zadobiti;
Daj bježati od prijestupa
I okajat bezakonja.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

     
PSALMODIJA

 

Ant. 1. U svetim odorama prije zore, rodih te, aleluja.

    Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
        »Sjedi mi zdesna
    dok ne položim dušmane tvoje *
        za podnožje tvojim nogama!

    Žezlo tvoje moći protegnut će
        Gospodin sa Siona: *
        vladaj posred svojih neprijatelja!
    Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
        za dan tvog junaštva:
    kao rosa iz krila zorina *
        uza te su mladi ratnici.«

    Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
        »Zauvijek ti si svećenik *
        po redu Melkisedekovu!«

    Gospodin ti je zdesna, *
        on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
    Na putu će se napit iz potoka, *
        visoko će dignuti glavu.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. U svetim odorama prije zore, rodih te, aleluja.

 

Ant. 2. Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi.

    Blago čovjeku koji se boji Gospodina *
        i koji uživa u naredbama njegovim;
    moćno će mu biti na zemlji potomstvo, *
        na pravednu će pokoljenju počivati blagoslov.
    Blagostanje i bogatstvo bit će u domu njegovu, *
        njegova pravednost ostaje dovijeka.

    Čestitima sviće ko svjetlost u tami: *
        milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
    Dobro je čovjeku koji je milostiv
        i daje u zajam, *
        koji poslove svoje obavlja pravedno.
    Do vijeka neće on posrnuti: *
        u vječnome će spomenu biti pravednik.

    Žalosne se vijesti neće bojati, †
        stalno je njegovo srce *
        uzdajuć se u Gospodina.
    Postojano mu je srce, ničeg se ne boji, *
        neprijatelje svoje prezire.
    On rasipno dijeli, daje sirotinji: †
        pravednost njegova ostaje dovijeka, *
        njegovo će se čelo slavno uzdići.

    Ljutito će to gledati bezbožnik, †
        škrgutat će zubima i venuti, *
        propast će želja opakih.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi.

 

 

Ant. 3. Hvalite Boga našega, sve sluge njegove, i mali i veliki, aleluja.

    Aleluja.
    Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
    Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

    Aleluja.
    Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
    Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

    Aleluja.
    Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar. *
    Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

    Aleluja.
    Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
    Opremila se Zaručnica njegova! Aleluja.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, †
        tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.                       

     Amen.

Ant. Hvalite Boga našega, sve sluge njegove, i mali i veliki, aleluja.

 

 

KRATKO ČITANJE  Heb 12, 22-24

Vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđelâ, svečanom skupu, Crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu, Bogu, sucu sviju, dusima savršenih pravednika i Posredniku novog Saveza – Isusu – i krvi škropljeničkoj što snažnije govori od Abelove.

 

 

KRATKI OTPJEV

R. Velik je naš Gospodin * i silna je moć njegova. Velik je.
O. Nema mjere mudrosti njegovoj. *  I silna je moć njegova. Slava Ocu. Velik je.
    

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Jedan od njih, vidjevši da je ozdravio, vrati se, slaveći Boga u sav glas, aleluja.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Jedan od njih, vidjevši da je ozdravio, vrati se, slaveći Boga u sav glas, aleluja.

 

PROŠNJE

Radujući se u Gospodinu, od koga dolazi svako dobro, zamolimo ga iskreno:

    Gospodine, usliši molitvu našu.

Gospodine i Oče svega stvorenja, ti si svoga Sina na svijet poslao da tvoje ime bude proslavljeno na svakome mjestu:
-učvrsti svjedočanstvo svoje Crkve među narodima.

Daj da budemo poučljivi propovijedanju apostola
-i u skladu s istinom naše vjere.

Ti ljubiš pravedne:
-pravdu vrati nepravedno potlačenima.

Oslobodi utamničene, vrati vid slijepima,
-iscijeli ranjene, čuvaj pridošlice.

Ispuni želju onih koji počivaju u miru:
-daj im po svom Sinu postići uskrsnuće.

    Oče naš…

   

MOLITVA

Gospodine, nek nas tvoja milost uvijek nadahnjuje i prati te budemo sveudilj usmjereni na dobro. Po Gospodinu.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: