A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

NASLOVNICA

Kako da te ne svjedočim moj Isuse?

 Kako da ne vičem s krovova ono što mi srce govori, ne govori već pjeva!

Kako da svima ne pričam o Tvojoj ljubavi preobilnoj koja jedina ima moć mijenjati ova naša ranjena srca.

Kako da jezik zaustavim pred bujicom tvoje milosti koja preljeva suhe naše ceste, blatnjave i otužne dok se Tebi ne svidje oprati ih u našim suzama, očistiti ih za Ono putovanje.

Kako da te skrivam po kutovima soba kada si se Ti razgolitio, posve otkrio nama ljudima i predao nam se na drvetu Križa.
Kako da ne idem za Tobom kada nema drugog imena dana ovome svijetu koje donosi spasenje.
Kako da Te zaniječem kada Ti nikada mene zanijekao nisi?
O, kako da Te ne ljubim moj Isuse kada si Ti sama blagost, strpljivost i spasenje.
Kako da Ti ne budem vjeran kada sam i sam svaki dan bliže Kraljevstvu Božjem.

Marin Miletić

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: