A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, ovo troje, ali je najveća među njima ljubav.

II.VEČERNJA, NASLOVNICA

ČASOSLOV-II VEČERNJA UTORAK 12.10.2021

molitva časoslova

molimo časoslov

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

 

 

HIMAN

O Stvorče zemlje, Gospode,
Ti površje razdjeljuješ,
Vodenu silu suzbijaš,
Iznad nje kopno uzdižeš.

I zemljom zelen prosipaš
I šarnog cvijeća nakite,
Da nosi rod u obilju
I daje hranu ugodnu.

Ti dušu suhu, ranjenu
Iscijeli rosom milosti,
Da pere grijehe suzama
I kroti žudnje buntovne.

Nek ona, tebi pokorna,
Sa napašću se ne igra,
U pravoj sreći uživa,
Od smrtnog bježi otrova.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

 

PSALMODIJA

Ant. 1. Nek se osuši desnica moja, Jeruzaleme, ako tebe zaboravim.

 

Na obali rijeka babilonskih
  sjeđasmo i plakasmo *
  spominjući se Siona;
o vrbe naokolo *
  harfe svoje bijasmo povješali.

I tada porobljivači naši *
  zaiskaše od nas da pjevamo,
naši mučitelji da se veselimo: *
  “Pjevajte nam pjesmu sionsku!”

Kako da pjesmu Gospodnju pjevamo *
  u zemlji tuđinskoj!
Nek se osuši desnica moja, *
  Jeruzaleme, ako tebe zaboravim!
Nek mi se jezik za nepce prilijepi *
  ako spomen tvoj smetnem ja ikada,
ako ne stavim Jeruzalem *
  vrh svake radosti svoje!

Ant. Nek se osuši desnica moja, Jeruzaleme, ako tebe zaboravim.

Ant. 2. Pred licem anđela pjevam tebi, Bože moj.

 

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca *
  jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđela pjevam tebi, *
  bacam se nice prema svetom Hramu tvojemu.
Zahvaljujem imenu tvojem *
  za tvoju dobrotu i vjernost,
jer si nada sve uzveličao *
  obećanje svoje.

Kad sam te zazvao, uslišio si me, *
  dušu si moju pokrijepio.
Nek ti zahvaljuju, Gospodine,
  svi kraljevi zemlje *
  kad čuju riječi usta tvojih,
nek pjevaju putove Gospodnje: *
  »Zaista, velika je slava Gospodnja!«
Zaista, uzvišen je Gospodin,
  ali gleda na ponizna, *
  a oholicu izdaleka poznaje.

Kročim li kroz nevolje, ti mi život čuvaš, +
  pružaš ruku protiv gnjevu mojih dušmana; *
  tvoja me desnica spašava!
Gospodine će dovršiti što započe za me +
  Gospodine, vječna je ljubav tvoja: *
  djelo ruku svojih ne zapusti!

Ant. Pred licem anđela pjevam tebi, Bože moj.

 

Ant. 3. Dostojan je zaklani Jaganjac primiti čast i slavu.

Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
  primiti slavu i čast i moć!
Jer ti si sve stvorio, *
  i tvojom voljom sve postade
  i bi stvoreno!

Dostojan si uzeti knjigu *
  i otvoriti pečate njezine.
Jer si bio zaklan +
  i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
  ljude iz svakog plemena i jezika,
  puka i naroda.
Učinio si ih Bogu našemu kraljevstvom i svećenicima, *
  i kraljevat će na zemlji.
 
Dostojan je zaklani Jaganjac *
  primiti moć i bogatstvo
i mudrost i snagu *
  i čast i slavu i blagoslov!

Ant. Dostojan je zaklani Jaganjac primiti čast i slavu.

 

 

KRATKO ČITANJE Kol 3, 16

Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu!

 

 

KRATKI OTPJEV

R. Pokazat ćeš mi puninu radosti * lica svoga. Gospodine. Pokazat ćeš.
O. Tebi zdesna je blaženstvo vječno. * Lica svoga, Gospodine. Slava Ocu. Pokazat ćeš.

 

 

 

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. I nama, Gospodine, učini velika djela, jer ti si Svesilni i sveto je ime tvoje.

Izgovarajući početni stih znamenujemo se znakom križa.

    Veliča * duša moja Gospodina
    i klikće duh moj *
        u Bogu mome Spasitelju,
    što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
        odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
    Jer velika mi djela učini Svesilni, *
        sveto je ime njegovo.
    Od koljena do koljena dobrota je njegova *
        nad onima što se njega boje.

    Iskaza snagu mišice svoje, *
        rasprši oholice umišljene.
    Silne zbaci s prijestolja, *
        a uzvisi neznatne.
    Gladne napuni dobrima, *
        a bogate otpusti prazne.

    Prihvati Izraela, slugu svoga, *
        kako obeća ocima našim:
    spomenuti se dobrote svoje *
        prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

    Slava Ocu i Sinu *
        i Duhu Svetomu.
    Kako bijaše na početku,
    tako i sada i vazda *
        i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. I nama, Gospodine, učini velika djela, jer ti si Svesilni i sveto je ime tvoje.

 

MOLBENICA

Uskliknimo i iskrena srca zavapijmo Kristu, koji svoj narod jača:

   Usliši nas, Gospodine, i vazda ćemo te slaviti.

Kriste, snago naša, vjernicima svojim, koje si pozvao k svojoj istini,
-daj vjeru i ustrajnost.

Duhom svoje mudrosti upravljaj one koji su na vlasti:
-pameti im upravljaj da nas u miru vode.

Mnoštvo si u pustinji nahranio kruhom:
-nauči i nas da i mi svoj kruh dijelimo s gladnima.

Daj da državnici ne gledaju samo na svoj narod,
-već da i druge narode poštuju i za sve se brinu.

Našoj braći koja su usnula daj život i uskrsnuće
-kad se dođeš proslaviti u onima koji su uzvjerovali.

Oče naš…

 

 

MOLITVA

Pred tvojim se licem, Gospodine, molimo i dobroti se tvojoj utječemo: daj da u srcu trajno razmišljamo o onome što svojim ustima ispovijedamo. Po Gospodinu.

 

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

PIŠITE SVOJE MOLITVE I KOMENTARE

%d blogeri kao ovaj: